Vodičov na Šípku čakajú častejšie policajné kontroly

Tretie verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti Šípok, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 3. októbra 2011, odštartoval primátor Jozef Božik krátkym zhrnutím toho, čo sa samospráve od posledného stretnutia podarilo, ale aj nepodarilo na Šípku urobiť.

Z dokončených aktivít je to rekonštrukcia schodiska od nákupného strediska na Horskú ulicu, či vybudovanie parkovacích miest pred pastoračným centrom na Malinovského ul., ktoré plánuje mesto vybudovať aj na druhej strane ulice.  Ako ďalej povedal primátor, aj napriek kontrole a sankciovaniu zo strany mestskej polície, sa stále nedarí vyriešiť problém parkovania áut na Horskej ulici pri zastávke MHD, ktoré komplikujú plynulý prejazd autobusom MHD. Ďalším pozitívom však bola informácia, že mestu sa podarilo nájsť pre plánovanú výstavbu nových bytoviek na Šípku až dve potencionálne lokality, ktoré, ku spokojnosti občanov, nezasahujú do záhradkárskej lokality. Primátor v tejto súvislosti opäť zdôraznil, že nové byty, nie sú určené pre asociálov, ale pre slušných a platiacich ľudí a zároveň občanov ubezpečil, že boj proti asociálom a neprispôsobivým v Partizánskom nekončí. „Jedným z krokov voči neprispôsobivým bude aj uznesenie v zmysle princípu trikrát a dosť, ktoré predložím na októbrovom zastupiteľstve. Znamená to, tri prehrešky či priestupky voči slušnému správaniu, a mesto bude mať právo ďalej nepredĺžiť takémuto občanovi nájomnú zmluvu v mestskej bytovke,“ vysvetlil. Občanov informoval aj o stabilizácii nemocnice s poliklinikou a v krátkosti sa dotkol aj problematiky globálnej ekonomickej situácie vo väzbe na výkonnosť svetovej ekonomiky a jej vplyv na našu domácu ekonomiku, a s tým súvisiaci problém príjmovej časti mestského rozpočtu, ktorá môže byť výrazným spôsobom ohrozená.

Ako odznelo pri odpočte úloh z predchádzajúceho stretnutia, mesto preverilo možnosť výstavby spojnice medzi colnicou a parkoviskom pred budovou OV 3000, ktorej realizácia však bude závisieť od finančných možností mesta. V štádiu riešenie je stále problém zapáchajúcej kanalizácie, či slabého signálu z rozhlasu na ul. J. Kráľa. Problém parkovania áut na chodníku pred bytovým blokom 1170 k trafostanici, bude mesto zatiaľ riešiť zvýšenými kontrolami mestskej polície. Vzhľadom na možnosť odovzdať nadrozmerný odpad v zbernom dvore mesto neuvažuje na podomovom zbere veľkoobjemového odpadu, ktorí požadovali niektorí obyvatelia Šípku. Neplánuje sa ani náhradná výsadba stromov, ktoré museli byť kvôli plynovým potrubiam vyrúbané na hrádzi. V rámci októbrového čistenia mesta však budú  vysadené nové stromy a zeleň vo vytypovaných lokalitách sídliska.

Zo strany občanov odzneli v diskusii viaceré pripomienky týkajúce sa výmeny teplovodných rozvodov, ktorá v týchto dňoch vrcholí. Ako vysvetlil konateľ TSM Jozef Jarošinec, nefunkčné osvetlenie, či nerovnosti na chodníkoch a komunikáciách sú dočasné a v nasledujúcich mesiacoch budú upravené do pôvodného stavu. Občania okrem iného pripomienkovali avizované rušenie niektorých spojov MHD, zaujímali sa o dôvody pozastavenia potravinovej pomoci ako aj o budúcnosť výškovej budovy na námestí SNP. V súvislosti s viacerými podnetmi občanov týkajúcimi sa nedostatku parkovacích miest, primátor navrhol, aby v čase od 17.00 hod. do 6.30 hod. bolo obyvateľom priľahlých obytných blokov umožnené parkovanie pri ZŠ Malinovského.     

Môže sa Vám ešte páčiť...