Vodiči v meste nerešpektujú stanovenú rýchlosť

 

Primátor mesta  spolu s vedúcimi predstaviteľmi štátnej a mestskej polície v stredu 9. novembra 2011 hodnotili bezpečnostnú situáciu v meste, účinnosť realizovaných opatrení a ďalší postup k posilneniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta.

Primátor mesta informoval účastníkov stretnutia o názoroch a postrehoch obyvateľov, ktoré odzneli k problematike bezpečnosti v meste na verejných stretnutiach. „ Občania najviac poukazujú na  rýchlu bezohľadnú jazdu vodičov po mestských komunikáciách. Preto by chceli v meste umiestniť čo najviac spomaľovačov, čo by však narušilo plynulosť cestnej premávky  po mestských komunikáciách. Oceňujem, že na posledných verejných stretnutiach sa zúčastňujú  aj príslušníci štátnej polície, ktorí majú pôsobnosť v jednotlivých mestských obvodoch. Niektoré problémy preto môžeme riešiť priamo na stretnutiach. Prínosom bude, ak sa budú podľa rozpisu zúčastňovať na stretnutiach v jednotlivých mestských častiach aj v budúcom roku,“ zhodnotil situáciu primátor. Podľa vyjadrenia príslušníkov polície, práve problémy s plynulosťou dopravy musia riešiť hliadky dopravnej polície na kruhovom objazde každý piatok v popoludňajších hodinách. Najväčšiu pozornosť v súčasnosti sústreďujú na najrizikovejšie a najnehodovejšie úseky v meste a okrese. Podľa štatistiky väčšinu dopravných nehôd a kolízií zapríčiňujú vodiči práve nedodržiavaním stanovenej rýchlosti. Po sprísnení dopravných predpisov a trestnoprávnej zodpovednosti dopravní policajti už aj v našom meste pri dopravnej kontrole zistili u jednej vodičky za volantom auta požitie alkoholu. Nepríjemným zistením je tiež to, že osobné vozidlá na komunikáciách nášho mesta často riadia vodiči nie v najlepšej psychickej pohode. Ťažko sa ale preukazuje, čo spôsobilo  ich stav…  Z hodnotenia situácie v oblasti dopravnej bezpečnosti vyplynulo, že naďalej sú nevyhnutné kontroly, dohovárania i postihy. Predovšetkým kvôli nerešpektovaniu stanovenej rýchlosti. Príslušníci dopravnej polície budú postihovať aj neohľaduplných vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky a chodcov.  Ako vyplynulo z hodnotenia vedúcich pracovníkov mestského úradu, k zlepšeniu situácie v parkovaní v meste by mali prispieť nové vyznačené parkoviská. Medzi nimi vymedzené parkovacie miesta pre vozidlá taxislužby pred železničnou stanicou, vybetónovaná parkovacia plocha pre osem vozidiel rómskych spoluobčanov na Nábrežnej ulici, či parkovisko pri rehabilitačnom stredisku na ulici Rudolfa Jašíka. Nárast počtu osobných motorových vozidiel, problémy s parkovaním a šírka cestných komunikácií sa prejavia tiež v presmerovaní jazdy v niektorých uliciach, ktoré sa zmenia na jednosmerné. Vzhľadom na to, že v meste stále registrujeme krádeže vozidiel, vodiči by ich mali lepšie zabezpečovať proti možnému odcudzeniu.        

Môže sa Vám ešte páčiť...