Vo Veľkých Bieliciach posvätili zrekonštruovanú sochu patróna hasičov

Pred Kultúrnym domom vo Veľkých Bieliciach v pondelok 27. novembra 2017 slávnostne posvätili zrekonštruovanú sochu svätého Floriána. Kamennej podobizni patróna hasičov prinavrátil jej pôvodný vzhľad reštaurátor Dušan Hagara.

Svätý Florián, ktorý je známy ako patrón hasičov, vo svojom krátkom živote podľa legiend vykonal mnoho dobra. Až dodnes sa k nemu utiekajú nielen hasiči, ale aj trpiaci a je vyzývaný ako ochranca proti suchu, ohňu či povodniam.

V dobách minulých v dedinkách často vznikali veľké požiare. Súviselo to predovšetkým s vtedajšou architektúrou, keďže strechy bývali slamené a ak začalo horieť, oheň sa šíril tak rýchlo, že zasiahol celú dedinu. „Na ochranu proti požiaru v roku 1785 dal pán Beňuška pred svoj dom vo Veľkých Bieliciach postaviť sochu svätého Floriána, aby dedina bola chránená pred ničivým živlom,“ vysvetlil historik Peter Múčka. Dve storočia sa však na soche podpísali, preto bola v roku 2007 demontovaná. Jej reštaurovanie bolo zaradené medzi priority Výboru mestskej časti Veľké Bielice. „Obyvatelia majú k soche vzťah a veria, že svätý Florián ich v zlých časoch ochraňoval. Bola aj verejná požiadavka, aby sa zrekonštruovala, preto sme to zaradili medzi naše priority,“ uviedol poslanec MsZ a člen VMČ Veľké Bielice Erich Dvonč. Zámerom bolo sochu zreštaurovať, to sa však vzhľadom na rozsah poškodenia nepodarilo. Návrh na reštaurovanie bol vypracovaný už v roku 2006 a k samotnej obnove sa pristúpilo v roku 2016. Sochu mesto zverilo do rúk reštaurátora Dušana Hagaru, ktorý kamennú hmotu vyčistil, spevnil a zrekonštruoval. Keďže bola v dezolátnom stave, reštaurátor vytvoril jej repliku a originál sa v ošetrenej podobe zachoval.

Napriek tomu, že socha nie je zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu, to, že má hodnotu, sa nedá odoprieť. „Má architektonickú hodnotu, ale aj urbanistickú. To, že bola postavená pri ceste, niečo znamenalo. Nám sa môže zdať, že ju tam umiestnili len tak, ale malo to veľký význam,“ povedala vedúca Krajského pamiatkového úradu v Prievidzi Mária Dvončová.

Zrekonštruovaná replika sochy je umiestnená pred Kultúrny dom vo Veľkých Bieliciach, kde ju 27. novembra slávnostne posvätil správca farnosti Veľké Bielice František Kováčik. Potom sa už všetci prítomní presunuli do kultúrneho domu, kde sa od reštaurátora Dušana Hagaru dozvedeli zaujímavé informácie o soche a slávnostný podvečer svojím vystúpením spestrili aj deti z MŠ vo Veľkých Bieliciach a spevácko-dramatický súbor Jeseň.

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...