Vo Veľkých Bieliciach je prioritou vybudovanie kultúrneho strediska

V rámci svojich pravidelných stretnutí s občanmi zavítal primátor Jozef Božik v pondelok 21. februára do mestskej časti Veľké Bielice.

Takmer stovke Veľkobieličanov, ktorí sa zišli v osvetovom stredisku, predstavil primátor vo svojom úvodnom slove prioritné zámery mesta v tomto volebnom období. Stretnutie pokračovalo živou diskusiou, v ktorej odzneli rôzne požiadavky občanov ako  zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na štátnych i mestských komunikáciách, zabezpečenie  verejného poriadku najmä v súvislosti s vytváraním nelegálnych skládok či potreba pravidelného kosenia verejných priestranstiev a zabezpečenie výrubu  prestarnutých drevín na miestnom cintoríne. Viacerí Veľkobieličania však upozornili aj na nevhodné správanie a konanie  neprispôsobivej mládeže najmä vo večerných a nočných hodinách v miestnom parku. Občania vyjadrili aj požiadavku na obnovenie prevádzky miestneho poštového úradu, ktorý viac ako 100 rokov poskytoval služby aj obyvateľom Malých Bielic a Návojoviec. Počas trojhodinovej diskusie však zo strany občanov rezonovala najmä požiadavka na vybudovanie  dôstojného kultúrneho stánku vo Veľkých Bieliciach. „Mojou prioritou, ale aj prioritou poslaneckého zboru zastupiteľstva je vybudovať vo Veľkých Bieliciach dôstojné kultúrne stredisko. Môžem vám sľúbiť, že sa budeme snažiť urobiť všetko preto, aby sa táto otázka vyriešila ešte v tomto roku,“ prisľúbil primátor. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...