Vianočný pozdrav

Milí spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám poprial krásne, veselé a požehnané Vianoce, prežité v kruhu svojich blízkych, naplnené Božou milosťou, láskou a pocitmi radosti, šťastia a medziľudskej vzájomnosti. S úctou Jozef Božik

Môže sa Vám ešte páčiť...