Veľkobieličania sú s budúcou podobou nového kultúrneho domu spokojní

V pondelok 16. mája 2011 sa uskutočnilo druhé verejné stretnutie primátora Jozefa Božika s obyvateľmi mestskej časti Veľké Bielice. Záujem o veci verejné potvrdilo svojou účasťou viac ako sto Veľkobieličanov, ktorí si v úvode vypočuli odpočet riešených pripomienok z predchádzajúceho stretnutia.

 

S plnením požiadaviek a pripomienok, ktoré adresovali občania vedeniu mesta  prvom februárovom stretnutí, boli Veľkobieličania spokojní. Uznanlivo sa vyjadrili o zabezpečovaní zvyšujúcej sa disciplinovanosti obyvateľstva v súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom a poriadkom, pochvaľovali aj opravu  lavičiek a ošetrenie poškodených a prestarnutých drevín v miestnom parku a na cintoríne. Spokojnosť prejavili aj s prácami, súvisiacimi s protipovodňovými opatreniami, čoho dôkazom je aj vyčistená časť odvodňovacieho kanála ústiaceho do rieky Nitrica. Občania sa takisto zhodli v tom, že eliminácia nevhodného správania sa nedisciplinovanej mládeže, zgrupujúcej sa najmä vo večerných a nočných hodinách v rôznych bielických lokalitách, je proces dlhodobejší, ale prvé príznaky zlepšenia možno badať už teraz. Kritické pripomienky sa týkali najmä dopravnej situácie, osvetlenia a kosenia verejných priestranstiev a tiež minuloročného ukončenie prevádzky poštového úradu vo Veľkých Bieliciach.

Potešujúca však bola pre Veľkobieličanov najmä informácia o blížiacej sa výstavbe nového kultúrneho domu. Po prezentácií jeho budúcej podoby si občania pochvaľovali vzhľad aj rozloženie vnútorných priestorov nového kultúrneho domu. Menšiu rozpravu vyvolala iba otázka jeho umiestnenia. Hlasovanie, ktoré inicioval počas stretnutia primátor však ukázalo, že prevažná väčšina súhlasí s jeho výstavbou na mieste terajšieho nedôstojného objektu osvetového strediska.

V závere stretnutia informoval primátor občanov o aktivitách  s celomestským významom ako je výstavba Kauflandu, komplexné odkanalizovanie mesta a jeho prímestských častí, plánovaný rozvoj činnosti a výstavby na letisku v Malých Bieliciach, zavedenie bezplatného internetu v centre mesta (Wi-Fi zóna), otvorenie akadémie tretieho veku či zámer mesta digitalizovať panoramatické kino.      

            

 

Môže sa Vám ešte páčiť...