Veľkobieličania načrtli priority mestskej časti na ďalšie obdobie

Pozitívne reakcie občanov na realizované aktivity a prácu mesta sú vždy potešujúce. Primátor Jozef Božik si ich vypočul v pondelok 13. októbra 2014 aj na jesennom stretnutí vo Veľkých Bieliciach. Na margo investičného rozvoja tejto mestskej časti a plnenia požiadaviek zazneli z úst miestnych obyvateľov viaceré poďakovania.

Pred štyrmi rokmi, na prvom stretnutí s primátorom, bola najnaliehavejšou prioritou Veľkobieličanov výstavba dôstojného kultúrneho stánku. Dnes stojí vo Veľkých Bieliciach moderný kultúrny dom za takmer 300-tisíc €, v ktorom sa občania už necelý rok pravidelne stretávajú pri rôznych kultúrnych a spoločenských príležitostiach. Pozitívnymi ohlasmi občanov boli zavŕšené aj ďalšie väčšie či menšie investičné aktivity vo Veľkých Bieliciach. K nim patrili okrem iného výstavba dvoch nových chodníkov a oprava schodiska na miestnom cintoríne, rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení na futbalovom ihrisku, výmena a oprava autobusových prístreškov a vybudovanie nového detského ihriska na Topoľovej ulici. Nemalé investície išli aj do plynofikácie materskej školy, a tiež do nového technického vybavenia, opravy kotla a obnovy interiérov v základnej škole. Na dôrazné požiadavky občanov ohľadne zvýšenia bezpečnosti chodcov na štátnej ceste 1/64 reagovalo mesto vybudovaním alternatívneho chodníka od Kauflandu po autobusovú zastávku na moste. Okrem toho sa týchto dňoch vo Veľkých Bieliciach budujú na štátnej ceste aj dva nové priechody priechodov s deliacimi ostrovčekmi a osvetlením, a to na Mostovej ul. a pred ul. Športovcov.

O štátnej ceste sa na predchádzajúcich stretnutiach veľa diskutovalo aj v súvislosti s nutnou opravou jej povrchu. Po sumáre všetkých krokov, ktoré mesto podniklo kvôli riešeniu tohto stavu, sa primátor podelil s občanmi o najčerstvejšiu informáciu. Investičná výstavba a správa ciest Žilina ako správca, plánuje v intraviláne Partizánskeho rekonštruovať cca 2 km dlhý úsek cesty na budúci rok. Trpezliví budú musieť byť aj obyvatelia Bielickej ulice, ktorí žiadali o zdvihnutie prepadnutých prípojok vody, nakoľko vodári momentálne riešia obdobné situácie v iných mestských častiach. Vybudovaním drenážnych jám sa mesto snažilo pomôcť obyvateľom ulíc Topoľová, Lány a Športovcov s odvodnením povrchu cesty. Na základe pripomienok občanov plnila svoje úlohy aj mestská polícia. Tá za ostatné obdobie zvýšila pešie kontroly najmä v problematických miestach, vrátane „pustaku“ a ihriska za základnou školou. Dopravný inšpektorát zatiaľ nepovolil na Budovateľskej ulici požadované zníženie rýchlosti na 30 km /h. Do konca roka však bude mesto v týchto miestach monitorovať frekvenciu premávky a po vyhodnotení situácie sa v prípade potreby opätovne obráti na dopravný inšpektorát. 

S Budovateľskou ulicou, ktorou denne prechádzajú aj rodičia s deťmi do materskej školy, súvisela i nová požiadavka, aby boli na krajniciach vyznačené vodiace čiary. V budúcom roku by Veľkobieličania privítali aj nový mlatový chodník cez notársku záhradu a nový priechod pre chodcov na ceste II. triedy smerom na Skačany, a to od notárskej záhrady ku chodníku pred miestnymi obchodmi. V diskusii zazneli aj príspevky občanov, ktoré sa týkali susedských sporov a ktorých riešenie je sčasti v kompetencii Spoločného stavebného úradu v Partizánskom. V tejto nadväznosti by preto bolo podľa primátora vhodné, aby na budúcoročných stretnutiach s občanmi bol prítomný aj vedúci tohto úradu.

Môže sa Vám ešte páčiť...