Valašské Meziříčí muselo odstúpiť od spoločného projektu s Partizánskym

Medzi partnerskými mestami Partizánske a Valašské Meziříčí došlo k ukončeniu spoločného projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Pešo a na bicykli za pamiatkami v mestách Partizánske a Valašské Meziříčí. Dôvody, ktoré k tomu viedli, vysvetlila na decembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Partizánskom zástupkyňa starostu mesta Valašské Meziříčí Yvona Wojaczková.

Valašské Meziříčí bolo od roku 2014 prvým zahraničným partnerom mesta Partizánske. Spoločným prvkom pripravovaného projektu bolo sprístupnenie pamiatok obyvateľom a návštevníkom nielen Valašského Meziříčí a Partizánskeho, ale aj prihraničných regiónov. V Partizánskom sa v rámci neho mala vybudovať cyklotrasa v dĺžke približne šesť kilometrov, ktorá by viedla ulicami mesta zo Šimonovian až po mestskú časť Malé Bielice, aj popri rieke Nitre a prepojila by viaceré významné miesta a pamiatky. Kľúčová investícia bola zameraná na rekonštrukciu koruny hrádze rieky Nitry od mestskej časti Štrkovec až po Malé Bielice, vrátane obnovy lávky vo Veľkých Bieliciach.

V partnerskom meste Valašské Meziříčí sa vďaka aktivitám mal sprístupniť zámok Žerotín a zrekonštruovať sa mali jeho zámocké schody. Súčasťou bola tiež revitalizácia okolia tejto pamiatky. „Do tohto projektu sme vkladali veľké nádeje. V roku 2018 nám nebola schválená dotácia v plnej výške, ale len 50 %-ná. Zastupiteľstvo už vtedy navrhovalo, aby sme projekt ukončili, lebo dotácia z ich pohľadu nebola dostatočná,“ uviedla Yvona Wojaczková. Napriek tomu sa v ňom pokračovalo a začala sa pripravovať projektová dokumentácia. „V nej došlo k tomu, že projektant zhodnotil nestabilitu svahu a navrhol stavebné opatrenia, ktoré markantne navýšili sumu za stavebné práce. Z troch miliónov českých korún sme sa dostali na viac ako 15 miliónov,“ podotkla s tým, že k tejto veci sa niekoľkokrát stretlo mestské zastupiteľstvo, ktoré navrhlo redukovaný variant projektu. Ten mesto komunikovalo s Národným kontrolným orgánom v Olomouci, ktorý ho následne schválil. „V októbri tohto roka sme sa z riadiaceho orgánu v Bratislave dozvedeli, že redukovaný variant je pre nich neprípustný. Jediná možnosť bola prijať úplnú verziu projektu, inak bude zamietnutý. Odporučili nám, aby sme projekt podali opätovne v roku 2021 s tým, ak sa doplní cezhraničný dopad, tak je šanca, že bude plne podporený,“ informovala Wojaczková.

Projekt neskončí „v koši“

V zastupiteľstve Valašského Meziříčí sa však nepodarilo tento projekt presadiť, pretože mesto má na nasledujúci rok naplánované iné veľké investičné aktivity. „Veľmi ma mrzí, že Valašské Meziříčí bolo nútené kvôli vysokému navýšeniu rozpočtu z projektu odstúpiť. Ak však bude zo strany Partizánskeho v roku 2021 záujem, môžeme opäť spoločne požiadať o dotáciu, ak mesto dovtedy nenájde spôsob, ako jeho časť investície zrealizovať,“ vyjadrila sa zástupkyňa starostu partnerského mesta.

Tým, že Valašské Meziřičí odstúpilo od projektového zámeru, končí sa aj projekt Partizánskeho, pretože musí mať cezhraničný a medzinárodný rozmer. „Mesto Partizánske vykonalo kus práce, ktorú chceme zužitkovať tak, že ju po dohode s predsedom TSK Jaroslavom Baškom a poslancami TSK chceme odovzdať Trenčianskemu samosprávnemu kraju tak, aby sa na korune hrádze rieky Nitra od Malých Bielic až do Chalmovej mohol vybudovať cyklochodník s tým, že mesto prispeje už zrealizovanou prácou a projektovou dokumentáciou, ktorú sme pripravili,“ uviedol primátor Jozef Božik. Spolupráca s Valašským Meziříčím bude pokračovať aj naďalej. „Do budúcna som presvedčený, že keď aj tento jeden projekt nevyšiel, tie ďalšie budú úspešnejšie a mestá budú navzájom pestovať veľmi dobré a korektné vzťahy,“ dodal primátor.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...