V Šimonovanoch sa hovorilo aj o budúcnosti bývalej škôlky na Bezručovej

 

V pondelok 7. marca sa v spoločenskej miestnosti nad poštou v Šimonovanoch uskutočnilo v poradí piate verejné stretnutie primátora mesta Jozefa Božika s občanmi.  

Obyvateľov Šimonovian najskôr primátor informoval o aktuálnych investičných zámeroch samosprávy v rámci celého mesta, ale aj v jednotlivých mestských častiach. Zároveň zdôraznil, že najväčšie investície idú do aktivít, ktoré sú v konečnom dôsledku prospešné pre všetkým obyvateľov mesta ako napríklad zastabilizovanie nemocnice, rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny alebo rekonštrukcia Domova n. o. Partizánske a naznačil, že v budúcnosti by k nim mohla pribudnúť aj digitalizácia kina či otvorenie detských jaslí. „Treba si uvedomiť, že finančných prostriedkov v mestskom rozpočte skutočne nie je veľa. Aj preto sa snažíme v jednotlivých mestských častiach riešiť najskôr tie problémy, ktoré sú pre občanov daných mestských častí prioritné,“ vysvetlil primátor, podľa ktorého je takouto prioritou v Šimonovanoch opakovaný odpredaj a následné využitie bývalej materskej školy na Bezručovej ulici. Podľa výsledkov neformálneho hlasovania, ktoré počas diskusie navrhol primátor, by väčšina Šimovancov privítala na tomto mieste výstavbu neštátneho zariadenia pre seniorov na privátnej báze, pred výstavbou bytového domu. V súvislosti s obavami občanov, aby nový majiteľ nezmenil tento zámer primátor zdôraznil, že na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude iniciovať návrh, aby bol tento objekt odpredaný z vecným bremenom na predkupné právo mesta Partizánske, čím bude právne ošetrená prípadná zmena zámeru nového majiteľa. „Zároveň budem presadzovať, aby sa celý 100-percentný zisk z predaja škôlky následne investoval do rozvoja v Šimonovanoch. Na aký účel budú tieto prostriedky použité, o tom tiež rozhodnete vy,“ dodal na margo odpredaja budovy primátor.

Obyvatelia najstaršej mestskej časti upozornili primátora okrem iného aj na potrebu rekonštrukcie rozbitej tzv. severnej tehelnej cesty pri pekárni, ako aj na potrebu osadenia digitálneho merača rýchlosti smerom od Uheriec, čím by sa zvýšila bezpečnosť chodcov pri prechode cez hlavnú cestu. „Plánujeme zakúpiť tri digitálne merače, ktoré budú nainštalované v Návojovciach, vo Veľkých Bieliciach od Brodzian a v Šimonovanoch od Uheriec,“ reagoval primátor. Zo strany občanov odzneli aj požiadavky na zabezpečenie osvetlenia prechodu pre chodcov zo Šimonovian do centra, vybudovanie chodníka smerom k hypermarketu Tesco, osadenie spomaľovačov pri cintoríne a plynofikáciu a rekonštrukciu objektu Vodného hradu.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...