V Partizánskom vznikla Česko-Slovenská Baťova spoločnosť

Mesto Partizánske má záujem na báze upevňovania odkazu životnej a podnikateľskej filozofie firmy Baťa, ako i na báze historickej, jazykovej a kultúrnej blízkosti, rozvíjať  vzájomnú spoluprácu miest, záujmových združení i občanov Slovenskej a Českej republiky. Túto iniciatívu deklaruje ideová platforma pod názvom Česko-Slovenská Baťova spoločnosť, ktorej vznik spečatili signatári podpisom memoranda v piatok 23. októbra 2015 na oslavách 97. výročia vzniku Československa v Panoramatickom 3D kine v Partizánskom.

Česko-Slovenská Baťova spoločnosť má za cieľ organizovaním a podporou podujatí, konferencií, seminárov a publikačnej činnosti napomáhať uchovávaniu a šíreniu odkazu a dobrého mena Tomáša Baťu a Jana Antonína Baťu, ako aj rozvoju spolupráce občanov dvoch historicky blízkych republík Česka a Slovenska. „Ambíciou spoločnosti je spájať nielen tie mestá a osoby, do života ktorých sa Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťa zapísali a zanechali v nich svoju pečať originality, ale všetkých ľudí a všetky územné samosprávy či združenia, ktoré si ctia tradície a hodnoty solidarity, spolupatričnosti, ľudskosti i morálneho podnikania,“ uviedol primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorý je iniciátorom zrodu Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti. K napĺňaniu jej ideového zámeru sa slávnostným podpisom memoranda zaviazali zástupcovia miest Partizánske, Svit, Otrokovice, Zlín, Valašské Meziříčí, Benešov, obce Bošany, Nadácie Tomáša Baťu v Zlíne, Klubu absolventov Baťovej školy práce v Zlíne aj v Partizánskom. Stalo sa tak symbolicky na oslavách 97. výročia vzniku prvej Československej republiky v Partizánskom. „Verejná spomienka na pamätný deň, 28. október 1918, má svoje pevné miesto v kalendári mestských podujatí už tri roky a v tejto tradícii chceme pokračovať. Česko-Slovenská Baťova spoločnosť je otvorená pre ďalších signatárov ukotvených v hodnotovom prostredí otvorenej, demokratickej spoločnosti, obohacujúcej princípy pravdy, slobody, spravodlivosti, solidarity, spolupatričnosti, ľudskosti a vlastenectva. Verím, že keď budeme o rok oslavovať výročie vzniku Československej republiky, naša spoločnosť sa opäť rozrastie,“ dodal primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...