V Partizánskom sa črtá nová bytová výstavba

V Partizánskom pribudnú nové byty. Na základe záujmu súkromných investorov o výstavbu bytových domov vyhlásilo mesto obchodnú verejnú súťaž na výber investičného zámeru spojenú s prenájmom a budúcim odpredajom častí pozemkov.

„Mesto Partizánske vyhlásením verejnej obchodnej súťaže vytvára priestor na to, aby záujemcovia v oblasti investičnej výstavby mohli zavítať do mesta a pripraviť urbanisticko – architektonické riešenie zóny, ktorá sa nachádza na konci Februárovej ulice smerom k rieke Nitra. Treba povedať, že aj v Územnom pláne mesta sa počíta s budovaním bytových domov. Je to lokalita, kde je možné očakávať, že v prípade príchodu silného investora, sa tam postavia byty, ktoré budú určené na komerčný predaj,“ uviedol primátor Jozef Božik. Návrh obchodnej verejnej súťaže schválili na svojom februárovom rokovaní mestské zastupiteľstvo. Na navrhnutom území v mestskej časti Luhy I musí byť urbanisticko-architektonická štúdia vypracovaná v súlade s Územným plánom mesta Partizánske, pričom uchádzači o výstavbu sa zaväzujú akceptovať pripomienky mesta k štúdii. „Stále platí ambícia, že sa chceme posunúť ďalej, pokiaľ ide aj o nájomné byty. Vytvorili sme priestor na Šípku pre prenájom pozemku, kde nájomca zatiaľ platí nájomné a v tomto roku avizuje, že by chcel začať s výstavbou bytového domu, ktorý po dokončení a kolaudácii bude môcť mesto odkúpiť,“ dodal primátor na margo vzniku nových bytov. V I. etape výstavby je podmienkou, že zároveň s kolaudáciou investor zrekonštruuje asfaltový kryt na Februárovej ulici po križovatku s Družstevnou ulicou. „Bol by som rád, keby okrem cesty pri jednaniach bola preferovaná aj rekonštrukcia chodníkov, ale to je otázka urbanisticko – architektonickej štúdie a ďalších rokovaní. Súčasťou požiadavky mesta je okrem opravy cesty i vybudovanie nového detského ihriska,“ priblížil primátor Jozef Božik s tým, že pri väčšom počte bytových domov sa bude počítať s výstavbou viac ako jedného detského ihriska.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...