V Partizánskom rokovali predstavitelia štyroch miest z Hornej Nitry

Na pôde Mestského úradu v Partizánskom sa v stredu 21. novembra 2012  uskutočnilo rokovanie k téme integrovaných stratégií rozvoja regiónov a mirkoregionóv, ktoré iniciovala Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Zástupcovia akademickej obce na ňom diskutovali s predstaviteľmi územnej samosprávy miest Partizánske, Bánovce na Bebravou, Prievidza a Handlová.

Ambíciou univerzity je byť nápomocnou pri hľadaní možností dlhodobého rozvoja hospodárskeho a sociálneho života miest a ich mikroregiónov. Účastníci rokovania sa zhodli na potrebe štátnych sektorových stratégií, najmä v oblasti školstva v kontexte prípravy mladých ľudí pre uplatnenie na trhu práce. Samostatným problémom v tejto oblasti je štruktúra študijných a učebných odborov, nedostatočne reflektujúca na potreby trhu práce. Veľkým problémom akýchkoľvek stratégií, realizovaných na tvare miesta z iniciatívy samotných miest, je aj zlá dopravná infraštruktúra a chýbajúci veľkí investori. I napriek problémom, ktorých je v každom meste veľmi veľa, sa predstavitelia samospráv dohodli s univerzitou na individuálnych rokovaniach na úrovni okresov. Cieľom celej aktivity je pripraviť odborné dokumenty pre projektové zámery hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresných miest Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza.       

Môže sa Vám ešte páčiť...