Partizánske vlani hospodárilo s prebytkom vo výške viac ako 1,2 milióna eur

Mestskí poslanci v Partizánskom na aprílovom zasadnutí odobrili záverečný účet mesta za rok 2017. Samospráve sa podarilo za minulý rok ušetriť v mestskej pokladnici takmer 1,2-milióna eur.

„Treba povedať, že prebytok finančných operácií a finančného hospodárenia je aj pozitívny, opäť hovorí o tom, že sme konali efektívne, hovorí aj o tom, že podielové dane zo štátu sa trochu navŕšili a to nám umožňuje v tomto roku urobiť o pár akcií navyše,“ informoval primátor Jozef Božik. V tejto súvislosti bola schválená aj druhá zmena rozpočtu na rok 2018. „Hovorí sa v nej, že ideme do ďalších činností ako napríklad to, že v mesiaci máj uzatvoríme budovu na Nábrežnej č. 206. Pôvodne som plánoval, že ju zbúrame až na budúci rok, táto ekonomická situácia nám však umožňuje zbúrať ju už v tomto roku,“ priblížil. Na tento účel vyčlenila samospráva finančné prostriedky vo výške 50-tisíc eur. Mesto chce zároveň asanovať aj viac ako desať rokov chátrajúcu budovu na Februárovej ulici. Ide o prílepok k budove č. 945, bývalej slobodárne. Na jej mieste vznikne nová spevnená plocha pre odstavenie motorových vozidiel, ktorá bude regulovaná, oplotená a so vstupnou rampou. Občania, ktorí sa rozhodnú prenajať si takéto miesto, zaplatia mestu. Prvé regulované státie budú prevádzkovať Technické služby mesta Partizánske.

Zvyšovať sa bude aj objem peňazí na kompletnú rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby tak, aby zodpovedalo štandardom 21. storočia a štandardom, ktoré prichádzajú na Slovensko z EÚ. V tomto roku by mal v meste pribudnúť tzv. pumptrack areál, teda cyklodráha pre korčuliarov, kolobežkárov a cyklistov. Financie vo výške 50-tisíc eur vyčlenila samospráva z rezervného fondu. „Toto je iniciatíva mladých ľudí, s ktorou sa stotožnili aj poslanci a ja som rád, že som mohol tejto iniciatíve vyjsť v ústrety a nájsť na to zdroje v rozpočte,“ doplnil primátor.

Prostriedky z rezervného fondu bude mesto čerpať aj na ďalšie aktivity. Radnica ráta s navýšením finančných prostriedkov na rekonštrukciu vnútroblokového ihriska na Šípku. Na tento projekt bude viazaných celkovo viac ako 40-tisíc eur. Jednou z investícií budú tiež opravy chodníkov v areáloch materských škôl na Obuvníckej a Makarenkovej ulici. „Pôvodne neboli v pláne, ale práve prebytok finančného hospodárenia a efektívne hospodárenie v minulom roku mi umožnilo, aby som inicioval návrh cez mestskú radu a komisiu pre financie, rozpočet a ekonomiku, aby sme chodníky práve v týchto materských školách mohli zrekonštruovať s tým, že na obidve je viazaných po 20-tisíc eur,“ ozrejmil prvý muž mesta. Po schválení zmien rozpočtu a po doplnení rezervného fondu z prebytkov v záverečnom účte bude zostatok v rezervnom fonde predstavovať sumu viac ako 1,2-milióna eur.

Jedným z bodov programu zasadnutia bol aj návrh na schválenie aktualizácie č. 1 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V rámci nej poslanecký zbor odsúhlasil zmenu výšky dotácie poskytovanej z Fondu na podporu tematického vzdelávania. Podľa slov primátora bola navýšená o čiastku 300 eur, teda z pôvodných 1200 na 1500 eur pre každú školu v danom kalendárnom roku. Mesto Partizánske je jediné mesto na Slovensku, ktoré tento fond vytvorilo a zároveň ho iniciovalo aj na úrovni kraja.

(Tempo)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...