V Partizánskom opäť horela vatra zvrchovanosti

Od prijatia Deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky uplynulo 22 rokov. Tento významný štátoprávny akt si mesto Partizánske pripomenulo vo štvrtok 17. júla 2014 spomienkovým podujatím v areáli za športovou halou.

Mestské oslavy pamätného dňa sa v Partizánskom usporiadali už po tretí raz z iniciatívy primátora Jozefa Božika, ktorý v slávnostnom príhovore vyzdvihol najmä dôležitosť prijatia tohto dokumentu pri formovaní samostatnej Slovenskej republiky. V Deklarácii o zvrchovanosti SR, ktorá predstavuje uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, sa vyhlasuje, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. Hovorí sa v ňom o práve Slovákov na sebaurčenie a taktiež o záväzku rešpektovať demokratické a humanistické odkazy sveta a Európy. Prijatie dokumentu bolo súčasťou procesu, ktorý v závere vyústil do rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. Na základe týchto krokov vznikla 1. januára 1993 samostatná Slovenská republika. Významný moment v novodobých dejinách Slovenska si mesto Partizánske pripomenulo zapálením vatry zvrchovanosti. Charakter podujatia dotvorili piesne členov spevácko-dramatického súboru Jeseň a tóny dychovej hudby Veselá sedma z Hradišťa.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...