V Parku Milana Rastislava Štefánika pribudol nový pamätník

V Parku Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom v stredu 30. septembra 2020 slávnostne odhalili Pamätník obetiam Veľkej vojny 1914 – 1918. Sú na ňom vyryté mená 72 mužov z Veľkých a Malých Bielíc, Návojoviec a Šimonovian, niekdajších samostatných obcí a súčasných mestských častí Partizánskeho, ktorí padli v bojoch počas 1. svetovej vojny.

Doposiaľ jediným pietnym miestom, kde si Partizánčania pravidelne 11. novembra pripomínajú ukončenie 1. svetovej vojny a jej obete, bol pamätník 24 padlých miestnych mužov vo Veľkých Bieliciach. Pamätník v Parku Milana Rastislava Štefánika je mementom obetí Veľkej vojny z celého dnešného územia Partizánskeho. „Naše mesto vzniklo až niekoľko rokov po skončení 1. svetovej vojny, ale Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a Šimonovany, ktoré sú dnes jeho súčasťou, tu existovali oveľa skôr. Obyvatelia z týchto kedysi samostatných obcí narukovali do rakúsko-uhorskej armády, bojovali na frontoch a 72 z nich pritom o svoje životy prišlo. A práve im sme boli takéto dôstojné pietne miesto dlžní,“ zdôraznil primátor Jozef Božik. Ako ďalej poznamenal, inšpiráciou pre jeho vytvorenie bola kniha Veľká vojna 1914 – 1918 a jej dopad na región Partizánske, ktorú vydalo mesto pre dvomi rokmi. Jej autorom je regionálny historik Peter Múčka, ktorý na základe získaných archívnych materiálov zostavil menný zoznam padlých, vyrytý na pamätníku. „V Návojovciach, Šimonovanoch a v oboch Bieliciach žilo v čase 1. svetovej vojny, právom nazývanej aj Veľká vojna, asi dve tisíc ľudí. Z tohto bola asi polovica mužov, z ktorých narukovala do vojny zhruba jedna tretina, čo je približne 330 až 340 mužov. A z nich v bojoch padlo 72 mužov, možno aj viac, a vychádza to tak, že každý štvrtý sa domov nevrátil. A väčšina z tých, ktorí sa vrátili, bola fyzicky či psychicky vojnou poznačená,“ vysvetlil Peter Múčka. Pamätník má podľa jeho slov o to väčšiu dôležitosť, že väčšina z týchto obetí nemá svoj označený hrob, ktorý by sa dal dohľadať.

Umiestnenie Pamätníka obetiam Veľkej vojny do Parku Milana Rastislava Štefánika malo podľa primátora svoje opodstatnenie: „Je to preň najvhodnejšie miesto, nakoľko tento park nesie meno po poprednom štátnikovi, diplomatovi a vojakovi, ktorý zohral kľúčovú úlohu počas 1. svetovej vojny pri formovaní československých légií, ako aj pri vzniku 1. Československej republiky“.

Odhalenie pamätníka bolo pôvodne naplánované na vlaňajší november, termín sa však posunul o niekoľko mesiacov neskôr. „Tým, že minulý november bol veľmi daždivý a park bol veľmi mokrý, obávali sme sa, že pri prenose ťažkého kameňa dôjde k poškodeniu parku, a preto sa vybral iný dátum,“ vysvetlil primátor dôvody, prečo je na pomníku uvedený november 2019. Tohtoročný september však nebol zvolený náhodne: „Ide o významné obdobie, ktoré sa spája s 1. svetovou vojnou, a to 100. výročie príchodu československých legionárov, ktorých formoval Milan Rastislav Štefánik na území neskoršieho Sovietskeho zväzu. Práve v roku 1920 v septembri prichádza posledná vlna československých legionárov, ktorí sa vlastne viac ako po roku od ukončenia Veľkej vojny vracajú do svojho domova,“ dodal primátor.

(msk, mš)

Môže sa Vám ešte páčiť...