V nemocnici v Partizánskom zrekonštruovali centrálny príjem

Nemocnica s poliklinikou v Partizánskom má už niekoľko dní v plnej prevádzke zrekonštruovaný a zmodernizovaný centrálny príjem.

Generálny riaditeľ holdingu Svet zdravia Richard Maraček spolu s primátorom mesta Jozefom Božikom prevzali vynovený centrálny príjem do užívania vo štvrtok 28. júna 2012 slávnostným prestrihnutím pásky, za prítomnosti poslankyne NR SR Márie Janíkovej, vedenia a zamestnancov nemocnice ako aj zástupcov mesta. Zrekonštruované priestory pri tejto príležitosti požehnal aj kňaz z farnosti Šimonovany Rudolf Oliš.

Rekonštrukcia centrálneho príjmu zahŕňala jeho rozšírenie na dve miestnosti, v ktorých boli urobené nové stropy, obklady, podlahy, dvere  a rozvody. Renováciou prešli aj sociálne zariadenia pre pacientov a vstupný priestor, kde boli osadené elektronické dvere. „Náš prístup je začať od pacienta. Tým, že začíname od pacienta, investujeme do tých priestorov, kde sa pacient vyskytuje najčastejšie a tých technológií, ktoré pacientovi pomôžu čo najviac pri jeho liečebnom procese,“ zdôraznil Richard Maraček. Okrem príjemnejšieho estetického vzhľadu centrálneho príjmu, ktorým prechádzajú všetci pacienti prijímaní v nemocnici po 15.30 hod., sa podľa námestníka liečebno-preventívnej starostlivosti  Gabriela Krbúšika jeho rekonštrukciou vytvorili predpoklady pre vznik urgentného príjmu: „Devízou je rozhodne väčší priestor centrálneho príjmu, takže aj práca bude rýchlejšia a kvalitnejšia. Doteraz tu prebiehala ústavná pohotovostná služba a centrálny príjem sa riešil v jednej miestnosti, čo bolo absolútne neúnosné, najmä ak prišli naraz tri záchranky.“  Novinkou na centrálnom príjme je aj tzv. stretcher.  Ako ďalej vysvetlil Krbúšik, ide o hybrid nemocničného vozíka, vyšetrovacieho lehátka a operačného stola, na ktorom je možné ťažko zraneného pacienta napr. röntgenovať či operovať. 

Okrem centrálneho príjmu sú v tomto roku plánované v nemocnici aj ďalšie investície, predovšetkým do prístrojového vybavenia. Ako podotkol Maraček, Partizánske určite dostane nový röntgen, na ktorý dlho čaká. Okrem toho je naplánovaná aj rekonštrukcia kotolne a obnova vozového praku. „Ešte do konca roky by sme chceli zakúpiť jedno sanitné vozidlo a jedno bežné vozidlo, ktoré sa bude používať na hospodárske účely,“ dodal riaditeľ nemocnice Michal Orihel.

Spoločnosť Svet zdravia vstúpila do nemocnice ako súkromný investor na jeseň minulého roka. Mesto ju spoločnosti prenajalo na obdobie 20 rokov. Spoločnosť sa zároveň zaviazala, že bude za prenájom nemocnice platiť ročne 100-tisíc eur s tým, že 90-tisíc eur bude dávať do investícií v rámci nemocnice a 10-tisíc eur bude platiť mestu.  „Priznám sa, že keď sme sa pred necelým rokom rozhodli spolu s mestskými poslancami našu nemocnicu prenajať, nebol som si istý, ako bude jej vývoj ďalej pokračovať. Dnes som rád, že môžem konštatovať, že sa nám podarilo nielen zachovať holú existenciu nemocnice, ale aj vytvoriť priestor pre jej ďalšie napredovanie,“ uviedol primátor.   

Môže sa Vám ešte páčiť...