V nemocnici otvorili zrekonštruovanú hematologickú ambulanciu

Nemocnica Svet zdravia Partizánske v stredu 27. septembra 2017 slávnostne otvorila zrenovovanú hematologickú ambulanciu. Modernizáciou nevyužitých priestorov v susedstve onkologickej ambulancie sa zvýši komfort pre pacientov i personál ambulancie.

V rámci renovácie ambulancie, ktorá trvala viac ako dva mesiace, boli vymenené elektroinštalačné a sieťové rozvody, upravené povrchy stien, stropov a pribudla nová sanita aj nábytok. Zároveň bolo rozšírené zázemie pre lekárov a personál. „Pre tento krok sme sa rozhodli z dôvodu nárastu počtu klientov a následnej potreby zlepšenia kvality starostlivosti. Premiestnením získavame bezbariérový prístup do ambulancie, modernizáciou poskytneme pacientom zvýšený komfort, ako aj zlepšenie pracovných podmienok personálu pracujúceho v hematologickej ambulancii,“ uviedol riaditeľ nemocnice Michal Orihel, ktorý spolu s primátorom Partizánskeho Jozefom Božik slávnostne otvorili zrekonštruovanú ambulanciu symbolickým prestrihnutím pásky.

V hematologická ambulancii sa vykonávajú klinické a laboratórne vyšetrenia, na ich základe ambulancia zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu primárnych a sekundárnych hematologických ochorení, a tiež zabezpečuje konziliárne služby pre oddelenia nemocnice. Hematologickou ambulanciou prejde za rok viac ako 2000 pacientov.

(TS, mm)

Môže sa Vám ešte páčiť...