V nemocnici otvorili onkologickú ambulanciu

Onkologickí pacienti z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou už nebudú musieť dochádzať kvôli ambulantnej liečbe či vyšetreniam do Nitry alebo Trenčína. Komplexnú onkologickú terapiu, s výnimkou rádioterapie, im poskytnú aj v novootvorenej ambulancii v Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom.

Región Hornej Nitry patrí medzi oblasti s najvyšším výskytom novo-diagnostikovaných onkologických ochorení v rámci Slovenska a jediná privátna ambulancia v meste nie je pre pacientov z okresov Partizánske a Bánovce postačujúca. Zriadenie novej onkologickej ambulancie v nemocnici, ktorú otvorili začiatkom mája, má preto svoje opodstatnenie. Výkony sú zatiaľ zazmluvnené len poisťovňou Dôvera, vedenie nemocnice však verí, že sa pristúpi aj k dohodám so zvyšnými dvomi zdravotnými poisťovňami. Nová ambulancia bude k dispozícii každý utorok a stredu, od 7.00 do 14.00 hod., pre komplexnú onkologickú liečbu s výnimkou rádioterapie. „Pacientom budeme poskytovať cytostatickú liečbu, biologickú cielenú liečbu a paliatívnu podpornú terapiu,“ informovala klinická onkologička Alexandra Szabová. Ako dodala: „Poskytovať budeme aj preventívne prehliadky pre bežných pacientov na základe odporučenia od všeobecného lekára.“

Náklady na rekonštrukciu priestorov pre onkologickú ambulanciu  dosiahli podľa slov riaditeľa nemocnice Michala Orihela sumu 30 000 eur. Komplexnou obnovou prešiel interiér, vybudovaný bol bezbariérový prístup, vrátane nových sociálnych zariadení pre imobilných pacientov, a nemocnica zakúpila aj základné vybavenie. „Naša nemocnica má ambíciu poskytovať v oblasti onkologickej liečby služby pre širšiu spádovú oblasť. Snažili sme sa vytvoriť také podmienky, aby pre pacientov najmä z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou bolo toto pracovisko bližšie, komfortnejšie a s dobrým odborným zázemím,“ upresnil Orihel.

OMIS sa osvedčil

Nemocnica na okraji mesta v Partizánskom spustila koncom minulého roka aj projekt oddelenia multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti (OMIS). Zlúčenie intenzívnej starostlivosti prinieslo skvalitnenie diagnostiky a liečby akútnych pacientov. Je plne v súlade s platnou legislatívou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a výhodné hlavne pre menšie nemocnice. „Po polročnej skúsenosti môžeme povedať, že táto myšlienka sa osvedčila. Pacient sa nepohybuje po viacerých pracoviskách, ale lekár – špecialista smerom k pacientovi. Podstatne skôr sa tak dostávame od intenzívneho pacienta k resuscitačnej starostlivosti,“ vysvetlil primár oddelenia Gabriel Krbúšik. Koncentrácia práce lekárov aj sestier na tomto oddelení je v prvom rade prínosom pre pacientov. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú s využitím najmodernejšej zdravotníckej techniky.

V priebehu tohto a budúceho roku by mali pribudnúť ďalšie diagnostické prístroje. Zámerom vedenia nemocnice je ešte viac koncentrovať zdravotnícky personál zaoberajúci sa intenzívnou medicínou s cieľom dosiahnuť lekársku špecializáciu – intenzivista. Skúsenosti z Partizánskeho využije Svet zdravia v projekte „nemocnica nového typu“, ktorú začína budovať.

Ľahšia orientácia v areáli

Pacienti a návštevníci nemocnice sa v jej areáli budú orientovať omnoho ľahšie. Nový informačný a navigačný systém im umožní nájsť potrebnú ambulanciu alebo pracovisko jednoduchšie. Zreteľné, prehľadné informačné a smerové tabuľky sú rozmiestnené v areáli, ale hlavne v celej budove. Návštevník aj pacient v nemocnici dokáže bez problémov nájsť ambulanciu lekára, príslušné oddelenie či röntgen, sonograf alebo napríklad CT pracovisko.

Firma pomohla s opravou nájazdu

Tento rok pokračuje projekt Pekná nemocnica, ktorý priniesol už minulý rok oživenie aj v exteriéri nemocnice. Natreté zábradlia, opravené lavičky, zrevitalizovaná parková časť s opravenými chodníkmi skrášľujú vonkajšie prostredie nemocnice. Pomocnú ruku k dielu priložili okrem mnohých ochotných dobrovoľníkov aj zamestnanci spoločnosti Partizánske Building Components – SK (dcérskej spoločnosti skupiny VELUX). Práve táto firma výrazne pomohla s financovaním opravy nájazdovej plochy detskej lekárskej služby prvej pomoci. Prístup na detskú pohotovosť už nebude problematický ani pre rodičov s deťmi, ani pre záchranárov rýchlej zdravotnej služby.

Text a foto: Tempo

Môže sa Vám ešte páčiť...