V meste pribudne dvesto kontajnerov na separovaný odpad

Koncom júla začalo mesto s inštalovaním nových kontajnerov na zber separovaného odpadu. Na ich zakúpenie získalo finančné prostriedky z projektu Recyklačného fondu, ktorého cieľom je intenzifikácia a skvalitnenie triedeného zberu odpadov z plastov, papiera, skla, kovových obalov a zvýšenie podielu vytriedených odpadov z týchto komodít. Počas najbližších týždňov bude rozmiestnených v uliciach Partizánskeho viac ako 200 nových kontajnerov. Ambíciou mesta je aj budovanie ďalších stojísk na kontajnery. Päť nových by malo už  čoskoro pribudnúť na sídlisku Šípok. 

Môže sa Vám ešte páčiť...