V meste pribudne dvesto kontajnerov na separovaný odpad

Koncom júla začalo mesto s inštalovaním nových kontajnerov na zber separovaného odpadu. Na ich zakúpenie získalo finančné prostriedky z projektu Recyklačného fondu, ktorého cieľom je intenzifikácia a skvalitnenie triedeného zberu odpadov z plastov, papiera, skla, kovových obalov a zvýšenie podielu vytriedených odpadov z týchto komodít. Počas najbližších týždňov bude rozmiestnených v uliciach Partizánskeho viac ako 200 nových kontajnerov. Ambíciou mesta je aj budovanie ďalších stojísk na kontajnery. Päť nových by malo už  čoskoro pribudnúť na sídlisku Šípok. 

You may also like...