V meste musíme viac separovať

 

Primátor mesta sa vo štvrtok 3. novembra 2011 stretol  s členmi občianskeho združenia  Priateľmi Zeme.  Na pracovnom stretnutí  sa dohodli na zintenzívnení informačných kampaní, zameraných na zefektívnenie separovaného zberu v predškolských a školských zariadeniach ale aj medzi obyvateľmi mesta.

Pre naše mesto už Priatelia Zeme vypracovali optimalizáciu triedeného zberu odpadov a v súčasnosti spracovávajú koncepciu nakladania s biologicko rozložiteľnými materiálmi.  V minulom roku bolo naše mesto začlenené do informačnej kampane financovanej z Recyklačného fondu Slovenskej republiky. Odborníci z  neziskového občianskeho združenia  absolvovali na školách v našom meste prednášky zamerané na ochranu prírodného a životného prostredia. Vo svojej činnosti chcú pokračovať aj v budúcom roku, ktorý by mal byť v našom meste ekologickým rokom. „V porovnaní s inými mestami a obcami nedosahujeme v našom meste v súčasnosti požadované množstvá vyseparovaných komodít.  Preto chceme  v budúcom roku venovať separovanému zberu mimoriadnu pozornosť.  Do separovania  zapojíme všetkých obyvateľov od detí predškolského veku, cez školákov až po seniorov, aby sa naše mesto stalo ekologickým mestom. V tomto procese chceme v spolupráci s Priateľmi Zeme využiť skúsenosti zo separovania aj z okolitých miest,“ zdôraznil primátor. Účastníkov stretnutia ubezpečil o podpore vzájomne prospešnej spolupráce s občianskym združením  Priatelia Zeme, ktorí  sa zameriavajú na minimalizáciu znečistenia prostredia odpadkami a toxickými látkami. Presadzujú  zastavovanie činností škodlivých pre ľudí a prírodu  a realizujú pozitívne udržateľné riešenia, ktoré neohrozujú budúce generácie a ostatné formy života.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...