Deti slávnostne imatrikulovali, bakalári promovali

V sále Panoramatického kina v Partizánskom vládla v pondelok 9. júla 2012 slávnostná atmosféra. Dopoludnia si prví poslucháči detskej univerzity prevzali imatrikulačné listy, popoludní zase absolventi externého bakalárskeho štúdia Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom, detašovaného pracoviska Vysokej školy (VŠ) zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, diplomy v odbore sociálna práca.  

Detská univerzita v Partizánskom je spoločným projektom mesta a zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, na ktorom spolupracuje aj Centrum voľného času Relax v Partizánskom. Jej detskí poslucháči získajú vedomosti v sociálnej, zdravotníckej, športovej a spoločenskej oblasti. „Témy prednášok sme vyberali tak, aby deťom vyhovovali. Odpovieme im napríklad aj na to, prečo sa majú slušne správať, prečo sú ľudia vo väzení, alebo aj na to, prečo športovať a nie drogovať,“ uviedol Michal Valach, tajomník Ústavu sv. Cyrila a Metoda. Prvých 44 detí vo veku od 9 do 14 rokov si slávnostne prevzalo imatrikulačné listy z rúk rektora VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave profesora Vladimíra Krčméryho. Po úspešnom absolvovaní štúdia ich koncom týždňa čaká slávnostné udeľovanie diplomov.

Piatok bol slávnostným dňom aj pre 95 deväťdesiatpäť absolventov externého bakalárskeho štúdia odboru sociálna práca, ktorí si toto zameranie zvolili v rámci bratislavskej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Detašované pracovisko – Ústav sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom funguje pod príslušnou inštitúciou už štyri roky a tohtoroční absolventi sú v poradí už druhí, ktorým sa podarilo úspešne obhájiť bakalárske skúšky. Diplomy si prevzali za potlesku príbuzných a priateľov z rúk Michala Valacha, tajomníka detašovaného pracoviska v Partizánskom.  

Môže sa Vám ešte páčiť...