V boji proti asociálom mesto nepoľaví

Aktuálna bezpečnostná situácia v meste a boj proti asociálom boli hlavnou témou ďalšieho pracovného rokovania primátora mesta Jozefa Božika so zástupcami okresného riaditeľstva PZ v Partizánskom, ktoré sa uskutočnilo v utorok 12. júla 2011.

To, že výstupy pravidelných pracovných rokovania primátora so štátnou políciou nezostávajú len v rovine verbálnej, potvrdila aj nedávna policajno-bezpečnostná akcia v meste. Tá prebehla v posledný júnový deň v Partizánskom a okrem policajtov PZ z Partizánskeho boli do nej zapojení aj policajti z KR PZ Trenčín, OR PZ Prievidza a MsP Partizánske. „Táto akcia je výsledkom našich doterajších rokovaní a je jedným z preventívnych a bezpečnostných  krokov v rámci zvyšovania bezpečnosti v meste,“ povedal primátor.  Okresný riaditeľ PZ v Partizánskom Jozef Mojžiš ho na rokovaní ubezpečil, že obdobné bezpečnostné akcie na území mesta, budú v súčinnosti s MsP Partizánske, OR PZ Prievidza a KR PZ Trenčín prebiehať aj v budúcnosti. Ako ďalej povedal, v súvislosti s vyčíňaním asociálov sa situácia v centre mesta či na Nábrežnej ulici trochu upokojila. Počet priestupkov v Partizánskom je však stále najvyšší v rámci celého okresu a predstavuje až 70 % z celkového počtu. Ako odznelo na rokovaní, štátna polícia nebude poľavovať vo svojich aktivitách ani v druhom polroku. „Zápas s asociálmi bude dlhý a ťažký, ale verím, že úspešný. Záujmom mesta musí byť ochrana a podpora všetkých slušných ľudí. Nechceme kriminalitu, hlučne sa správajúcich jednotlivcov, ani takých, čo slušným ľuďom strpčujú život a svojím asociálnym správaním obťažujú svoje okolie,“ zdôraznil primátor. Od septembra tohto roka bude vytvorená pracovná koordinačná skupina, zložená sú zástupcov štátnej polície, mestskej polície a vedenia mesta, ktorá bude pravidelne vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu v meste a pripravovať ďalšie bezpečnostné opatrenia. 

Môže sa Vám ešte páčiť...