Už aj Partizánske má svoj festival dychových hudieb

Mestským parkom v Partizánskom sa druhú augustovú nedeľu niesla hudba a festivalová nálada. V rámci prvého Regionálneho festivalu dychových hudieb, ktoré samospráva po prvýkrát zorganizovala pri príležitosti 73. výročia založenia mesta, si konečne milovníci tohto hudobného žánru prišli na svoje aj v Partizánskom.

Premiérový ročník festivalu dychových hudieb v Partizánskom otvoril primátor mesta Jozef Božik: „Som veľmi rád, že kultúrny život v našom meste neutícha, ale naopak napreduje, čoho svedectvom je aj prvý Festival dychových hudieb v Partizánskom.  Verím, že tento festival, rovnako ako aj všetky podujatia, ktoré sme pripravili a pripravujeme, či už v kontexte významných dní nášho mesta alebo Slovenskej republiky, ale aj podujatia voľno-časového charakteru, majú svoj okruh priaznivcov. A verím, že ich počet bude stále narastať a Partizánske sa bude právom hrdiť prívlastkom mesta, kde to žije!“ Po primátorových slovách už pódium patrilo Bojnickej kapele, ktorá roztlieskala divákov pod vedením dirigenta Juraja Nechala. Vystriedala ju detská dychová kapela Hradišťanka, ktorej vystúpenie už tradične sprevádzali aj mažoretky zo skupiny Akord. Tretím hosťom festivalu bola 152-ročná dychová hudba Chynorianka, ktorá je jednou z najstarších kapiel v regióne. Prvý ročník festivalu ukončila dychová hudba Uherčanka, s ktorou si zanôtil aj spevák Laco Jurík, ktorý sa počas takmer štvorhodinového programu divákom prihováral aj ako moderátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...