Úpravy po prácach na výmene teplovodných rozvodov na Šípku sú takmer skončené

Výpočet zrealizovaných investícií a aktivít samosprávy v mestskej časti Šípok si vypočuli obyvatelia Šípku v úvode tohtoročného prvého verejného stretnutia s primátorom mesta Jozefom Božikom, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 27. februára 2012 v priestoroch ZŠ na Malinovského ulici.

Za jednu z najdôležitejších investícií na Šípku považuje primátor výmenu teplovodných rozvodov, ktorá sa začala ešte v minulom volebnom období a koncom minulého roka sa ju podarilo úspešne dokončiť. Ako zdôraznil, investícia za 4 milióny eur bola zároveň najväčšou v histórii mesta. Za úspešné považuje primátor aj menšie investície a aktivity ako napr. rekonštrukciu schodiska na Horskú ulicu, vybudovanie parkovacieho pruhu pri pastoračnom centre, ale aj zriadenie detašovaného pracoviska mestskej polície na Šípku a s ním súvisiace monitorovanie sídliska kamerovým systémom. Nie všetky avizované plány na Šípku sa však  podarilo naplniť. V štádiu rokovaní s potencionálnym investorom je stále výstavba  nákupného centra pod horou, ktorá mala zahŕňať aj vybudovanie kyslíkovej dráhy na hrádzi. Šípkari sa nedočkali ani kultúrno-spoločenského centra, ktoré chcelo mesto pôvodne zriadiť v budove OV 3000. „Poslanci VMČ Šípok sa rozhodli presunúť 14-tisíc eur určených na zriadenie centra na nutné investície do ZŠ Malinovského. Momentálne uvažujeme nad tým, že  na základnej škole vyčleníme priestory, ktoré budú určené na spoločenské akcie a stretávanie sa,“ vysvetlil primátor.

Otázkou, ktorou sa bude okrem iného mesto na Šípku zaoberať v blízkej dobe, je rozšírenie cintorína, ktorý sa pomaly kapacitne napĺňa. V tomto roku by malo byť tiež vybudované parkovisko pre cca 39 vozidiel z druhej strany pastoračného centra. K pozitívnym správam tiež patrila informácia o zlegalizovaní záhradkárskej osady na Šípku. Ako opätovne zdôraznil primátor, nové bytové bloky, ktoré by chcelo mesto stavať v lokalite neďaleko záhradiek, sú určené výhradne pre slušných a platiacich ľudí.  

Od posledného verejného stretnutia na Šípku sa podarilo vyriešiť ku spokojnosti obyvateľov veľkú skupinu pripomienok ohľadne znečistenia priestranstiev od hliny, nefunkčného osvetlenia či nerovnosti na chodníkoch, ktoré boli odstránené po dokončení  výmeny teplovodných rozvodov.  Nanovo pripomienkované nedostatky súvisiace s prácami budú odstránené v jarných mesiacoch. Otvoreným problémom však stále zostáva parkovanie áut na Horskej ulici pri zastávke MHD, ktoré komplikujú plynulý prejazd autobusom. Ako odznelo v diskusii, do úvahy dokonca  pripadá aj úplne zrušenie tejto zastávky. Veľký počet príspevkov v diskusií sa týkal problematiky neporiadnych psičkárov a asociálov. „Mesto sa snaží riešiť tento závažný problém dostupnými prostriedkami, ale nie sme úspešní ku spokojnosti väčšiny občanov. Je to beh na dlhé trate, a pokiaľ sa nespamätajú samotní občania, represívne zložky mestskej a štátnej polície, vzhľadom na kapacity ľudských zdrojov, nedokážu zabezpečiť vyriešenie tejto problematiky,“ dodal primátor.     

Môže sa Vám ešte páčiť...