Úpravy na komunikáciách v meste pomôžu zvýšiť bezpečnosť chodcov i vodičov

Krátkym zhodnotením udalostí uplynulých mesiacov začalo v stredu 19. júna 2013 pravidelné zasadnutie členov Bezpečnostnej rady mesta Partizánske. Primátor mesta Jozef Božik na ňom okrem iného požiadal zástupcov mestskej i štátnej polície o dohľad  nad zabezpečením poriadku na mestskom kúpalisku a na letných mestských podujatiach.

 

Zástupca Hasičského a záchranného zboru  v Partizánskom  v úvode rady informovali o štatistikách požiarov v okrese za  prvý polrok. Tých bolo síce len 23, čo je o polovicu menej ako v tom istom období minulého roka, ale škody boli vyššie.  V súčasnosti  hasičský zbor  venuje pozornosť kontrole  dodržiavania protipožiarnych opatrení a označeniam únikových východov v zariadeniach a prevádzkach, kde sa stretáva veľké množstvo ľudí. Zazneli i obavy, súvisiace s problematickým parkovaním napr. na Horskej ulici, kde by mohli v prípade požiaru nevhodne zaparkované autá výrazne sťažiť  prístup hasičskej techniky. Pri hodnotení situácie v oblasti kriminality zástupcovia štátnej i mestskej polície  zdôraznili najmä potrebu väčšej opatrnosti a ostražitosti, nakoľko k väčšine krádeží dochádza kvôli nepozornosti. Predovšetkým seniori by mali zamykať svoje bránky i dvere, kľúče neschovávať pod rohožky či kvetináče a v čase neprítomnosti  nenechávať otvorené vetracie okná. Na svoje veci by si mali dávať väčší pozor aj v čakárňach u lekára, v nemocnici, či pri nakupovaní. Pozor by si mali dať aj vodiči, na odstavených autách by mali zatvárať vetracie okná a nenechávať na sedadlách hodnotnejšie veci. Vodiči dodávok by mali byť zasa opatrnejší pri vykladaní tovaru a nenechávať otvorené vozidlá bez dozoru.

V závere zasadnutia primátor oboznámil členov bezpečnostnej rady o realizovaných  i pripravovaných úpravách miestnych komunikácií, ktoré by mali prispieť k vyššej bezpečnosti chodcov aj vodičov. Medzi ne patrí napr. vyznačenie parkovacích miest na Šípku,  rekonštrukcia a rozšírenie  Ul. Rudolfa Jašíka, vybudovanie chodníka na Kúpeľnej ulici atď.  Primátor tiež informoval o snahe  dobudovať kontrolný  kamerový systému v meste, ale aj o priebehu nedávneho stretnutia  starostov a poslancov TSK z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou v SAD v Prievidzi, ohľadne kritického stavu štátnych ciest. Ako uviedol, pracovní Slovenskej správy ciest SR i krajských inštitúcií  by mali začať s rekonštrukciou  havarijného stavu štátnej cesty  I/64  až v priebehu leta. Okrem iného sa stretnutí hovorili aj o potrebe  riešenia problematiky  ciest II. a II. triedy v súvislosti s kamiónovom dopravou. 

                         

Môže sa Vám ešte páčiť...