Univerzita tretieho veku v Partizánskom otvorí svoje brány v októbri

V Partizánskom si od októbra budú môcť aktívni seniori rozširovať vzdelanie na univerzite tretieho veku, ktorej vznik inicioval na začiatku roka primátor mesta Jozef Božik spolu s vedením Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašovaného pracoviska sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom.

Po dohode primátora so zástupcami mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom a po skúsenostiach s obdobnými inštitúciami v krajských mestách (Trenčín, Nitra)  sa vyučovanie na univerzite začne v októbri a skončí v máji budúceho roka. Trojročné štúdium bude zakončené záverečnou prácou, pričom zameranie celého štúdia a jednotlivých predmetov bude zamerané na spoločensko-vedný odbor sociálna práca.

Vzhľadom na špecifiká detskej univerzity a zabezpečenie jej celodenných aktivít, začne detská univerzita  v spolupráci s Centrom voľného času Relax v Partizánskom fungovať až počas budúcich letných prázdnin. 

O otvorení univerzity tretieho veku v Partizánskom rokoval primátor Jozef Božik spoločne so zástupcami mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom Dušanom Marekom, Zdenkou Bujnovou a referentkou študijného oddelenia VšZaSP sv. Alžbety, detašovaného pracoviska sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom Elenou Valenteje.  

Môže sa Vám ešte páčiť...