Učíme sa spoločenskej etikete

Dokonalosť dosahujeme maličkosťami, ale dokonalosť nie je maličkosť (Michelangelo).

Už z výroku známeho sochára, maliara, ale i básnika Michelangela Buonarrotiho vyplýva, že v súčasnosti sa nároky na profesionálny aj súkromný život neustále stupňujú, vrátane nárokov na dodržiavanie určitých spoločenských noriem, bontónu. Bez kultivovaného správania sa dnes v niektorých kruhoch nezaobídeme.

Keďže pravidlá etikety sa začali vytvárať už v rytierskych časoch v stredoveku, nie je žiadna novinka, ak sa dnes vyžaduje od mladej generácie aby sa v spoločnosti i bežnom živote správali podľa určitých pravidiel spoločenského bontónu.

Keďže v súčasnosti sa mladí ľudia čoraz častejšie zúčastňujú pracovno-spoločenských stretnutí, pracovných obedov, recepcií a konferencií, kde sa od nich očakáva nielen vysoká odbornosť, ale aj sociálne zručnosti z oblasti spoločenskej etikety zorganizovalo Informačné centrum mladých v spolupráci so vzdelávacou agentúrou MJB Communication spol. s.r.o., informačným týždenníkom PARDON, reštauráciou CLERENCE, SkyFoto– výšková fotografia, za podpory podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa Božika, PhD. Školenie spoločenskej etikety a diplomatického protokolu. Pod vedením lektora Ing. Marcela Bohunského získali účastníci kurzu vedomosti a schopnosti ukázať pripravenosť k spoločnému styku, taktu, ovládaniu pravidiel spoločenského správania, zdvorilosti a slušnosti pri stolovaní, potrebné vedomosti v oblasti stolovania a protokolárnych formalít, osvojili si pravidlá etikety a ich využívanie v praktickom živote aby sa v akejkoľvek situácii pohybovali sebaisto a uvoľnene. Svoje získané vedomosti si mohli taktiež hneď vyskúšať aj prakticky pri spoločnej večeri, za čo obdržali aj platný certifikát akreditovaný MŠ SR.

A keďže slušnosť musí byť našou každodennou ozdobou, nie len akousi brošňou, ktorú si raz pripneme, keď sa nám to hodí svedčí i fakt, že na základe pozitívneho ohlasu zo strany našich „teeneagerov“ zorganizujeme podobné školenie opäť.

Môže sa Vám ešte páčiť...