Tretí sektor chce byť na budúci rok ešte aktívnejší

Program primátora mesta Jozefa Božika zahŕňal v utorok 30. októbra 2012 aj pravidelné, v tomto roku posledné stretnutie s členmi svojho poradného orgánu – Rady mimovládnych organizácií mesta Partizánske.

 

Diskusiu s predsedami i vedúcimi spoločenských a kultúrnych organizácií tretieho sektora otvoril primátor informáciami o aktuálnych aktivitách samosprávy a poďakoval im za podporu pri organizovaní mestských podujatí. V tejto súvislosti predsedníčka Mestského spolu Slovenského Červeného kríža Anežka Ciulisová vyzvala prítomných, aby sa na mestských akciách zúčastňovali vo väčšom počte. Predseda Klubu kresťanských seniorov Stanislav Husár informoval prítomných o podpore vedenia mesta pri plánovanom osadení Krížovej cesty na lesnom chodníku za riekou Nitrou. Primátorovi zástupcovia tretieho sektora adresovali aj pripomienky, ktoré sa okrem iného týkali stavu niektorých komunikácií či nedostatočného dopravného vyznačenia po okrajoch hlavnej ceste I/64, od kruhovej križovatky po SAD vo Veľkých Bieliciach.  V závere diskusie sa hovorilo aj o väčšej aktivizácií dobrovoľníckej činnosti pri upratovaní a skrášľovaní mesta.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...