Súčinnosť štátnej a mestskej polície je pre udržanie poriadku nevyhnutná

Intenzívna spolupráca samosprávy, bezpečnostných a záchranných zložiek pri ochrane občanov a udržiavaní poriadku v meste bude aj naďalej pokračovať. Členovia Bezpečnostnej rady mesta Partizánske sa na tom dohodli v stredu 18. marca 2015 na svojom prvom zasadnutí v novom volebnom období.

 

Pravidelné informovanie o aktuálnej situácii v meste zo strany štátnej, mestskej polície a hasičského záchranného zboru nezostáva len na úrovni štvrťročných stretnutí členov bezpečnostnej rady, ale od minulého volebného obdobia je aj súčasťou zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pre zabezpečenie promptnejšieho riešenia problémov v uliciach Partizánskeho sa tiež pravidelne zúčastňujú stretnutí primátora s občanmi a zasadnutí výborov mestských častí aj zástupcovia mestskej polície. V tomto trende chce vedenie mesta pokračovať. Primátor zároveň požiadal zástupcov Okresného a Obvodného PZ v Partizánskom, aby delegovali policajtov, ktorí by sa mohli raz či dvakrát do roka takisto zúčastniť zasadnutí výborov mestských častí, kde by podali informácie o aktuálnej situácii v meste a odpovedali na prípadné otázky.

Nemenej potrebná bude súčinnosť štátnej a mestskej polície, a to ako v nadväznosti na pripravované podujatia hlavne v centre mesta, tak i v súvislosti s dopravnými obmedzeniami na ceste I/64 pri realizácii celoplošnej opravy vozovky a pri plánovaných opravách ciest a chodníkov v meste. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky adresoval primátor požiadavku od občanov na častejšie meranie rýchlosti v niektorých častiach mesta. Možné problémy s nedisciplinovanými vodičmi hrozia aj po odstránení koľajiska na ceste 1/64, vedúceho do areálu bývalých ZDA. Týmto problémom sa ešte rada bude zaoberať. S príchodom jarných dní budú policajti častejšie sústrediť pozornosť aj na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – cyklistov. Kontrolovať budú nielen dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ale aj požívanie alkoholických nápojov.  

Na stretnutí zaznela i stručná informácia o vývoji kriminality. Ako uviedol zástupca riaditeľa OR PZ v Partizánskom Peter Vančo, okres Partizánske sa radí medzi najbezpečnejšie okresy Slovenska z hľadiska výskytu násilných trestných činov, ale aj medzi okresy s najnižšou kriminalitou. Policajti z Partizánskeho dosahujú najlepšie výsledky v objasnenosti trestných činov v Trenčianskom kraji. Nápomocný pri udržovaní bezpečnosti a verejného poriadku bude aj nový kamerový systém, ktorý umožní Mestskej polícii v Partizánskom monitorovať vytypované miesta prostredníctvom 20 kamier.

V závere stretnutia členovia bezpečnostnej rady prediskutovali spoluprácu štátnej a mestskej polície nielen pri udržiavaní verejného poriadku, ale aj pri objasňovaní trestnej činnosti. Dohodli sa predbežne aj na spolupráci pri organizovaní tohtoročného Dňa záchranných zložiek.       

Môže sa Vám ešte páčiť...