Študentská hymna znela na počesť prvákov aj absolventov VŠ

 

Sálu Panoramatického 3D kina v Partizánskom zaplnili v piatok 11. novembra 2011 predpoludním pedagógovia, rodinní príslušníci a priatelia absolventov trojročného bakalárskeho štúdia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce (VŠ ZaSP) sv. Alžbety v Bratislave, detašovaného pracoviska sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom.

Po úspešnom zvládnutím štátnej bakalárskej skúšky v odbore sociálna práca a v odbore ošetrovateľstvo si 45 absolventov prevzalo na promočnej slávnosti diplomy z rúk tajomníka detašovaného pracoviska  VŠ v Partizánskom Michala Valacha. Slávnostnú atmosféru využil v závere promócii rektor VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave profesor Vladimír Krčméry, ktorý na základe rozhodnutia vedeckej rady VŠ, odovzdal primátorovi mesta Jozefovi Božikovi diplom o dosiahnutí vedecko-pedagogického titulu docenta. Študentská hymna Gaudeamus igitur, ktorá ukončila promočnú slávnosť, však zaznela v piatok aj po druhýkrát. Krátko popoludní sa v kinosále stretlo na slávnostnej imatrikulácií 100 študentov prvého ročníka externého bakalárskeho štúdia odboru sociálna práca a prví študenti univerzity tretieho veku, ktorí zložením imatrikulačného sľubu do rúk profesora Vladimíra Krčméryho oficiálne vstúpili do cechu študentského. Rozšíriť si svoje vedomosti v dôchodcovskom veku sa rozhodlo v prvom akademickom roku Univerzity tretieho veku v Partizánskom 41 záujemcov. 

Môže sa Vám ešte páčiť...