Štrkovčanom znepríjemňuje život nedisciplinovanosť vodičov

Cieľom verejných stretnutí primátora Jozefa Božika s obyvateľmi jednotlivých mestských štvrtí je dozvedieť sa o problémoch občanov priamo z prvej ruky. Čo trápi obyvateľov Štrkovca, si vedenie mesta vypočulo 15. októbra 2012 v jedálni ZŠ R. Jašíka.

Ako Štrkovčanov informoval v úvode primátor, za prvý polrok prefinancovala samospráva v tejto mestskej časti 81 623 eur. Z tohto bolo 22 849 eur použitých na bežnú údržbu a zvyšok predstavovali investície, ktoré obsiahli predovšetkým opravu strechy nad kotolňou v MŠ, dokončenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ R. Jašíka či výmenu autobusovej zastávky na Obuvníckej ulici.Mesto sa snaží priebežne riešiť aj jednotlivé požiadavky, ktoré predniesli Štrkovčania na marcovom stretnutí a počas júnového výjazdového dňa. Odtok nahromadenej vody v čase dažďov na Hurbanovej ulici by malo zabezpečiť vyčistenie vsakovacej šachty. Medzi splnené požiadavky ráta samospráva aj osvetlenie prechodového chodníka medzi Ulicou 29. augusta a Moyzesovou ulicou a taktiež opílenie kríkov, ktoré túto časť ešte viac presvetlí. Situácia sa zlepšuje sa aj na samotnej Moyzesovej ulici. Prevádzka lokálneho baru bola v minulosti terčom viacerých sťažností, avšak po rokovaní s majiteľmi sa prehrešky súvisiace s rušením nočného pokoja vyskytujú čoraz menej. Potrebných zmien sa dočkal aj areál ZŠ R. Jašíka na Obuvníckej ulici, kde boli odstránené nevzhľadné stožiare a betónové stĺpy. V najbližšom období bude mesto riešiť aj vstup do areálu školy z Obuvníckej ulice. Vedenie školy by chcelo plochu za jedálňou využiť práve ako priestor na parkovanie. V rámci finančných možností sa bude mesto snažiť opraviť poškodené chodníky a komunikácie, ktoré boli taktiež predmetom predošlých diskusií.

Keď sa z uličiek stávajú ulice…

V následnej diskusii zazneli rôzne impulzy, demonštrujúce aktuálne problémy občanov. Jedným z najdiskutovanejších bolo parkovanie motorových vozidiel na úzkych komunikáciách, ktoré kedysi fungovali ako prístupové cesty k domom. Platil tam zákaz vjazdu a státia. Po zákaze vjazdu však už dnes nie je ani chýru a autá, rozostavané naokolo, znemožňujú jednak prístup k domom v bočných uličkách a rovnako spôsobili aj o povrchové znehodnotenie miestnej komunikácie. Na majiteľov áut neplatí podľa dotknutých občanov už ani dobré slovo, o pomoc už požiadali aj hliadkujúce autá mestskej polície. V tejto súvislosti inicioval primátor myšlienku samostatného stretnutia, ktorého cieľom bude situáciu preskúmať do hĺbky. Na stretnutí zarezonovali pripomienky, ktoré sa týkali parkujúcich autá pozdĺž Moyzesovej ulice, a ktoré znemožňujú výhľad vodičom vychádzajúcim z bočných ulíc. Záujem občanov smeroval aj k téme nočného osvetlenia, odvodneniu časti Švermovej ulice bližšie k rieke či k potrebe vypílenia chorého stromu na Lesnej ulici.

(mp)

Môže sa Vám ešte páčiť...