Stretnutie v Návojovciach

V sobotu 20.11.2010 sa uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi mestskej časti Návojovce. Prítomných cca 50 obyvateľov privítal súčasný poslanec MZ a zároveň kandidát na poslanca pre nové volebné obdobie Jozef Jakubík, ktorý zrekapituloval predchádzajúce štyri roky svojej poslaneckej práce.  Potom sa občanom prihovoril PaedDr. Jozef Božik, PhD., kandidát na primátora mesta Partizánske a tiež PhDr. Michal Valach, viceprimátor mesta a tiež kandidát na poslanca za volebný obvod Centrum. Občania zotrvali v družnej diskusii aj po úvodných príhovoroch, pochutnali si na výbornom guláši, oškvarkoch a vínku.

Môže sa Vám ešte páčiť...