Stretnutie s jubilantmi

 

V stredu 19. októbra 2011 pozval primátor mesta na tradičné slávnostné stretnutie až 55 starších spoluobčanov – jubilantov. V Klube spoločenských organizácií sa stretli seniori, ktorí sa dožili okrúhlych životných jubileí od 70 do 90 rokov.

Po privítaní oboznámil primátor jubilujúcich seniorov so zámermi rozvoja mesta i s problémami, ktoré rieši samospráva vzhľadom na súčasný stav verejných financií. Poďakoval im za všetko, čo urobili pri budovaní  mesta, v ktorom prežili svoju mladosť. Do ďalších rokov im poprial pevné zdravie, pohodu a porozumenie v kruhu svojich rodín. Každej jubilantke a jubilantovi osobne odovzdal kvet. Najstaršími účastníkmi na stretnutí boli 90-ročný Karol Kollár i Mária Modoryová a 91-ročný jubilant Ján Lako sa ospravedlnil kvôli zdravotnému stavu. Seniorov – jubilantov rozveselili spevom členky ženského speváckeho súboru Nádej z Veľkých Bielic. Pracovníčky oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov Mestského úradu v Partizánskom pripravili pre jubilantov posedenie i skromné pohostenie.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...