Spolupráca občanov a polície sa zlepšila, zvýšila sa aj objasnenosť trestných činov

V stredu 1. júna 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Jozefa Božika s riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ v Partizánskom Jozefom Mojžišom a s nedávno vymenovaným  riaditeľom povereným riadením Obvodného oddelenia PZ v Partizánskom Milanom Chuťkom. Témou rokovania bola bezpečnosť obyvateľov a s ňou súvisiace prijaté aj navrhované opatrenia

K problematike bezpečnostnej situácie v meste absolvoval primátor  už viacero stretnutí s občanmi aj zástupcami policajných zložiek na úrovni okresu a kraja. Ich výsledkom sú preventívne a represívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v meste, ale aj vyššia angažovanosť občanov pri nahlasovaní a objasňovaní  trestných činov. Ako povedal na stretnutí okresný riaditeľ Mojžiš, aj vďaka lepšej spolupráci občanov sa za posledných päť mesiacov podarilo z 236 trestných činov v rámci celého okresu objasniť až 131 prípadov, čo je 55,5 % úspešnosť. Za toto obdobie sa oproti minulému roku znížil aj nápad lúpežných prepadnutí, zvýšila sa objasnenosť vlámaní a drogovej trestnej činnosti. „Občania  čoraz viac využívajú pri oznamovaní  trestnej činnosti čísla 159 a 158, aj vďaka čomu  je táto objasnenosť najvyššia v celom trenčianskom kraji. V tejto súvislosti chcem ešte raz zdôrazniť, že občanom pri nahlasovaní trestnej činnosti zaručujeme diskrétnosť,“ povedal Mojžiš. Za posledné mesiace štátna polícia v súčinnosti s mestskou políciou zvýšila frekvenciu kontrol a hliadok v uliciach mesta a na podnet občanov prijala aj viaceré bezpečnostné opatrenia. Každý pracovný deň, v čase od 7.30 do 8.00 hod. dozerajú  policajné hliadky na bezpečnosť cestnej premávky pri priechodoch pre chodcov, pravidelne merajú rýchlosť na vytipovaných uliciach v centre, na sídlisku Šípok a na Riečnej ulici, kde sa zameriavajú najmä na neprimeranú rýchlosť motorkárov. Kontrolovaní sú však aj chodci a cyklisti. Ako zdôraznil Mojžiš, počet dopravných nehôd za posledných päť mesiacov klesol.  Najviac ich je však práve v meste, pričom najčastejšími vinníkmi sú chodci a cyklisti. „Touto cestou ich chceme vyzvať k väčšej disciplinovanosti, pretože ako účastníci cestnej premávky musia rešpektovať jej pravidlá,“ zdôraznil Mojžiš, ktorého primátor informoval aj o podozrení, že niektorí držitelia vodičských preukazov nevedia čítať ani písať. Ako na margo tohto problému zdôraznil Mojžiš, týmto vodičom neboli vydané vodičské preukazy v Partizánskom. „Je to veľmi závažný problém, ktorý určite nezostane nepovšimnutý. Bezpečnosť obyvateľov mesta je prvoradá a som veľmi rád, že kroky, ktoré sme už na zvýšenie bezpečnosti v meste podnikli, prinášajú síce malé, ale o tom dôležitejšie výsledky. Určite však z našej iniciatívy zlepšiť bezpečnostnú situáciu v meste neupustíme,“ dodal primátor.

O bezpečnostnej situácií za posledné dva mesiace bude riaditeľ obvodného oddelenia Milan Chuťka informovať aj na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Môže sa Vám ešte páčiť...