Snem Regionálnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom

V Klube spoločenských organizácií v Partizánskom sa v piatok 20. apríla 2012 uskutočnil snem Regionálnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Partizánskom, ktorá združuje 18 základných organizácií JDS okresu. Medzi hosťami nechýbal ani primátor mesta Jozefa Božika.

Činnosť organizácie v minulom roku zhodnotil predseda regionálnej organizácie JDS Vladislav Bančák. Ako povedal, práve v tomto roku si pripomínajú členovia 15. výročie založenia Regionálnej organizácie JDS, druhej najpočetnejšej v Trenčianskom samosprávnom kraji. Seniori z regionálnej organizácie JDS v minulom roku pripravili už 6. ročník športovej olympiády dôchodcov, zapojili sa do rôznych  športových súťaží, podobne ako do prehliadok voľnočasových záujmových aktivít. V tomto roku sa chcú opäť zúčastniť na krajských športových hrách seniorov, na turnaji v stolnom tenise a pripraviť by chceli turnaj v petangu. Na športovú olympiádu chcú pozvať aj seniorov z družobného mesta Valašského Meziříčí. „Úcta k životu je aj úctou k seniorom. Preto mi dovoľte, aby som vám poďakoval za všetko, čo ste urobili pre spoločnosť a rozvoj nášho mesta a celého regiónu,“ zdôraznil v príhovore  primátor, ktorého seniori požiadali, aby v krátkosti zhodnotil situáciu v oblasti zdravotníckej starostlivosti v nemocnici s poliklinikou v meste. Ako primátor v tejto súvislosti povedal,  prenajímateľ nemocnice si plní všetky záväzky voči mestu a pripravuje postupnú rekonštrukciu schátralých priestorov a zlepšenie technického vybavenia.

Na sneme boli za aktívnu prácu ocenení pamätnými listami aj traja bývalí predsedovia základných organizácií JDS v okrese Partizánske.

Môže sa Vám ešte páčiť...