Slovenský Červený kríž oceňoval mnohonásobných darcov krvi

Viacnásobní dobrovoľní darcovia krvi z okresu Partizánske mali v stredu 25. júna 2014 veľký deň. Za svoje humánne činy si v obradnej sieni Mestského úradu v Partizánskom slávnostne prevzali  ocenenia v podobe plakiet a medailí.

 

Za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov oceňuje dobrovoľníkov Slovenský Červený kríž (SČK). V Partizánskom pôsobí Miestny spolok SČK, ktorý patrí do územného spolku so sídlom v Topoľčanoch. Spoločne sa podieľali na príprave tohtoročného slávnostného stretnutia. „Slávnostné oceňovanie pripravujeme raz ročne pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorým je 14. jún,“ uviedla na oceňovaní Martina Martonová, riaditeľka územného spolku SČK v Topoľčanoch. Prítomným darcom sa prihovorila i predsedníčka spolku, lekárka Angela Hoffmanová. Keďže humánne činy neostávajú ani bez povšimnutia primátora Jozefa Božika, medzi darcov zavítal osobne, aby im mohol poďakovať za ich príkladný občiansky postoj.

 

Janského plakety majú svojich držiteľov

Od roku 1960 sa udeľujú Janského plakety nazvané po českom lekárovi Janovi Jánskom, ktorý popísal delenie ľudskej krvi na štyri skupiny. Rovnaký počet, štyri plakety sa udeľujú i darcom. Bronzovú získavajú za desať bezpríspevkových odberov. V Partizánskom ňou boli ocenení 25 darcovia. Medzi nimi bola Alžbeta Augustineková, Lukáš Bilas, Adriana Bočkayová, Jaroslav Ergang, Ondrej Farbiak, Maroš Horváth, Lýdia Hirošová, Viera Jančichová, Pavel Jurčík, Ladislav Klčo, Marek Krištín, Roman Križan, Štefan Kučera, Roman Makva, Michal Mitana, Zuzana Moračíková, Peter Pospíšil, Peter Režo, Petra Režová, Mário Savara, Miroslav Štrpka, Patrícia Talajková, Zuzana Uvírová a Beáta Valuchová, Dušan Vereš. Na striebornú Jánskeho plaketu treba dvadsať odberov. Ocenení ňou boli šestnásti darcovia: Richard Baštrnák, Tatiana Bohmová, Andrej Capek, Anton Gardian, Juraj Halo, Miroslav Horvath, Peter Kušnier, Radoslav Michalák, Štefan Minárik, Ján Rapko, Peter Sloboda, Martin Staňo, Vladimír Szombati, Marián Školka, Jaroslav Tasary a Adolf Trubiansky. Zlatá Jánskeho plaketa patrí ženám s 30 odbermi, mužom až so 40 odbermi. Odmenení ňou boli šiesti dobrovoľníci: Ladislav Gergel, Magdaléna Krajčíková, Štefan Kuna, Jozef Paništ, Ľudmila Šalgová Jozef Ševčík. Najcennejšia z tohto radu je diamantová Janského plaketa. Aby ju mohli mať muži, musia absolvovať 80 odberov, u žien je to o dvadsať menej. Udelená bola Jozefovi Krajčovi Romanovi Marikovičovi.

 

Kňazovického medaily pre dvoch darcov

Ešte donedávna bola diamantová plaketa najvyšším ocenením, aké mohli mnohonásobní darcovia získať za svoju humánnosť. V súčasnosti sa však dá zájsť ešte ďalej. Motiváciou je Medaila profesora MUDr. Jána Kňazovického, ktorou SČK odmeňuje skutočných hrdinov. Sú nimi ženy s 80 odbermi a muži so stovkou odberov na svojom darcovskom konte. A s tou sa môžu pochváliť aj Miroslav GajdošVladimír Krátky, ktorí boli odmenení týmto výnimočným ocenením.

 

Ďakovný list za záchranu života

Rozmýšľali ste niekedy, ako by ste zareagovali v situácii, keby niekto vo vašom okolí potreboval pomoc? Na túto otázku pozná odpoveď Partizánčan Stanislav Lacena, ktorý sa bezprostredne v takejto situácii ocitol. Neváhal ani chvíľu a podal prvú pomoc človeku, ktorému tým zachránil život. „Viete, je krásne pomáhať ľuďom, ale pomôcť niekomu prinavrátiť sa k životu, to je krásny pocit. A vidieť toho človeka, ako príde za vami a povie vám ďakujem, to je nádherný pocit,“ okomentoval svoje pocity na stretnutí. Za svoj ušľachtilý čin dostal Ďakovný list Slovenského Červeného kríža ako poďakovanie za záchranu života.

Text a foto: Tempo

 

Môže sa Vám ešte páčiť...