Školákov z Partizánskeho, Valašského Meziříčí a Benešova spojilo netradičné vyučovanie

Projekt Česko-Slovenský deň, ktorý má za cieľ naučiť slovenské deti lepšie porozumieť češtine a české deti slovenčine, mal tento rok druhé pokračovanie. Školáci nazákladných školách v Partizánskom absolvovali v stredu 19. októbra 2016 spoločné hodiny slovenského jazyka, českého jazyka či regionálnej výchovy so svojimi rovesníkmi z partnerských miest Valašské Meziříčí a Benešov. Z netradičného vyučovania si okrem nových poznatkov, zážitkov a priateľstiev odniesli aj praktický slovensko-český a česko-slovenský slovník.


Česko-Slovenský deň sa uskutočňuje pod egidou Mesta Partizánske a Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti. Projekt mal premiéru minulý rok a zapojilo sa do neho všetkých päť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske a rovnako všetkých päť základných škôl v partnerskom moravskom meste Valašské Meziříčí. "Je to pekné podujatie, má veľký úspech a ja som veľmi rád, že s touto myšlienkou prišlo práve naše mesto. Rozhodli sme sa ho organizovať vždy v októbri, kedy si v oboch štátoch pripomíname vznik Československej republiky. Pretože, keď som sa stal primátorom, povedal som, že Mesto Partizánske bude mať dva hodnotové piliere, od ktorých sa bude odvíjať činnosť, ktorá bude prezentovať mesto nielen v regióne, ale i za hranicami Slovenska. Ten jeden pilier je ten, že Partizánske je najmladším československým mestom a potom je to tradícia Slovenského národného povstania," uviedol primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorý tento rok s ponukou zapojiť sa do projektu oslovil aj ďalšie české mesto, ktoré ju prijalo. Je ním Benešov, partnerské mesto Partizánskeho od polovice tohto roka. "Vnímame to ako fantastickú vec, pretože vieme, že zánikom Československej republiky vznikla priepasť medzi češtinou a slovenčinou a tento projekt je takým naviazaním na to, čo bolo za našej mladosti. Naše deti a vnúčatá už túto možnosť nemajú, toto je preto vynikajúca príležitosť pre to, aby sa slovesnosť zase dostala do povedomia všetkých detí," povedal místostarosta Benešova Jiří Švadlena.
Žiaci z Partizánskeho absolvovali netradičné vyučovanie v Benešove a Valašskom Meziříčí už pred týždňom. V stredočeskom meste, ktoré leží len pár kilometrov od Prahy, museli deti aj prespať. "Je to pre deti veľký zážitok, keďže Benešov je dosť ďaleko a deti tam spali v rodinách. A teraz je to opačne, české deti spali v našich rodinách," priblížil Juraj Guniš, riaditeľ ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom, ktorá recipročne hostila školákov zo ZŠ Karlov z Benešova a zo ZŠ Vyhlídka z Valašského Meziříčí. S kamarátmi z Benešova mali žiaci z Partizánskeho spoločné vyučovanie slovenského jazyka a českého jazyka, školáci z Valašského Meziříčí absolvovali so svojimi slovenskými rovesníkmi hodinu regionálnej výchovy. Okrem zdokonaľovania sa v oboch jazykoch sa tiež rozprávali o zaujímavostiach i histórii Partizánskeho.
Všetky deti i pedagógovia, ktorí sa do Česko-Slovenského dňa zapojili, dostali ako darček reedíciu česko-slovenského a slovensko-českého slovníka. "Je tam viac ako 6000 slovíčok, českých a slovenských, ktoré znejú trošku inak, alebo ich význam je identický, ale ich znenie v artikulácii môže robiť problémy ako českým, tak i slovenským deťom," spresnil primátor.


Môže sa Vám ešte páčiť...