Školákov z Partizánskeho a Valašského Meziříčí spojilo experimentálne vyučovanie

Naučiť slovenských žiakov lepšie porozumieť českému jazyku a naopak, českých žiakov slovenskému jazyku. Aj to je jeden z hlavných cieľov projektu pod názvom Česko-Slovenský deň, ktorý spolu pripravili partnerské mestá Partizánske a Valašské Meziříčí.

Do projektu sa zapojilo všetkých päť mestských základných škôl v Partizánskom a takisto všetkých päť základných škôl vo Valašskom Meziříčí. „Vytvorili sme dvojice škôl, pričom každá vybrala osem žiakov druhého stupňa. Tí sa potom zúčastnili spoločných vyučovacích hodín slovenčiny a češtiny, a to jeden deň vo Valašskom Meziříčí a na druhý deň v Partizánskom,“ vysvetlil vedúci oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ v Partizánskom Pavol Horňan. Žiakov z Moravy privítali v základných školách v Partizánskom v utorok 27. októbra 2015. Učiteľka Martina Boratková zo Základnej školy na Malinovského ulici si na experimentálnu hodinu slovenského jazyka pripravila úlohy, ktoré mali naučiť, no i pobaviť:Dnes sme išli cez slovenské príslovia, porekadlá, deti ich spájali, vysvetľovali, riešili sme jazykolamy, pri ktorých sme sa aj trochu potrápili.“ I keď odhodlanie žiakov priučiť sa príbuznému jazyku bolo na oboch stranách rovnaké, slovenské deti sa češtine prispôsobovali o niečo ľahšie. „Potvrdilo sa to, že slovenské deti majú povedomie o češtine väčšie, ako majú naše deti o slovenčine. Je to zrejme aj tým, že sledujú české filmy či rozprávky, ktoré sa u vás nepredabovávajú,“ zdôraznil Milan Knápek, riaditeľ Základnej školy Žerotínova vo Valašskom Meziříčí. Pilotný projekt, ktorý priniesol deťom okrem nových poznatkov takisto nové zážitky a priateľstvá, bude mať svoje pokračovanie aj na budúci rok. „Česko-Slovenský deň je prvou aktivitou, ktorá kontinuálne nadväzuje na novozaloženú ideovú platformu Česko-Slovenská Baťova spoločnosť. Mojou ambíciou bude, spoločne s kolegami vytvoriť priestor na to, aby sa táto aktivita realizovala aj v budúcnosti, a to vždy v októbri, kedy si v oboch štátoch pripomíname vznik Československej republiky. Chceli by sme však do nej zapojiť aj ďalšie mestá na Slovensku i v Čechách a zároveň by sme chceli postupne túto experimentálnu dvojhodinu rozšíriť aj o geografiu a dejepis,“ uviedol primátor Partizánskeho Jozef Božik.   

Môže sa Vám ešte páčiť...