Šimonovanci budú diskutovať o budúcnosti bývalej škôlky v novembri

Obyvatelia mestskej časti Šimonovany po verejnom stretnutí s primátorom mesta Jozefom Božikom a ďalšími zástupcami samosprávy, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 8. októbra 2012,  zrejme začnú korigovať svoje presvedčenie, že chátrajúce pavilóny bývalej materskej školy na Bezručovej ulici sa môžu prestavať len na sociálne zariadenie.

Po tom, ako bola škôlka na Bezručovej ulici pred 8 rokmi zatvorená, ponúkalo mesto nevyužitý majetok  na predaj. Pri zámere súkromného investora prestavať ho na byty, sa medzi Šimonovancami zdvihla vlna obáv, či sa do novej bytovky nenasťahujú asociáli. Dnes, keď nehnuteľnosť chátra a jej predaj zostal na mŕtvom bode, sa pozerajú na jej osud triezvejším pohľadom. Na pondelkovom stretnutí, vedenom poslancami Máriou Znášikovou a Jaroslavom Tkáčom, sa po názorovej výmene dohodli už v novembri zvolať v Šimonovanoch verejnú diskusiu, ku ktorej ich vyzval aj primátor: „ Doterajší záujemcovia chcú objekt prestavať len na byty a mesto, v súčasnosti modernizujúce sociálne zariadenie Domov s kapacitou 87 miest, nemá prostriedky, ktoré by do prestavby investovalo. Peniaze z predaja MŠ budú použité pre rozvoj Šimonovian, a ak bude objekt ďalej chátrať, zostane z neho ruina. Potom budeme predávať len pozemok…“ Asi dvadsiatku prítomných Šimonovancov primátor ďalej informoval o výške finančných prostriedkov vynaložených v rámci verejných služieb v ich mestskej časti za prvý polrok. Ako vysvetlil, išlo o viac ako 40-tisíc eur, ktoré boli použité na údržbu a čistenie komunikácií, dopravné značenie, kanalizáciu, verejné osvetlenie, MHD, údržbu verejnej zelene a na protipovodňové opatrenia.

Ďalší priechod s otáznikom

Kontroly plnenia požiadaviek tlmočených občanmi na predchádzajúcom stretnutí sa ujal zástupca prednostky Štefan Hučko, ktorého doplnili odborní pracovníci MsÚ Peter Minárik a Anna Csollárová. K požadovanému priechodu pre chodcov pri autobusovej a železničnej zastávke na ceste prvej triedy sa v rámci spracovanej štúdie vyjadruje Slovenská správa ciest i dopravný inšpektorát a až po posúdení s platnou legislatívou sa bude pokračovať na príprave realizačného projektu. K posúdeniu vypílenia dvoch líp ohrozujúcich statiku kostola bol zasa prizvaný  farský úrad a pamiatkári. Odstránia sa teraz na jeseň aj s ďalšími označenými drevinami. Nahradí ich nová výsadba aj pri pomníku J. Nepomuckého. Aktivační pracovníci udržiavajú verejné plochy pri chodníkoch, čistia sa ostatné komunikácie, opravená bola zastávka MHD na Tehelnej ulici.  Opätovný apel na opravu Pekárenskej ulice predniesla poslankyňa Mária Znášiková a zároveň poďakovala TSM za promptné vyčistenie štvrte po prietrži mračien. Bezradnosť prejavila k predaju MŠ na Bezručovej ulici i k prenájmu Vodného hradu, ktorý sa v zime pri obmedzených možnostiach vykurovania nedá využívať. Záujem o jeho prenajatie naposledy prejavila skupina historického šermu z Bojníc. V rámci diskusie občania namietali zrušenie stanovišťa veľkoobjemového kontajnera pri sýpke, s ktorým však VMČ Šimonovany súhlasil. Prednostka MsÚ Dáša Jakubíková v tejto súvislosti opätovne žiadala o rešpektovanie zberaných komodít, aby hlavne do kompostovateľného odpadu nehádzali občania napríklad staré farby, ako tomu bolo pri ostatnom zbere zeleného odpadu. Viacerí občania sa tiež domáhali rekonštrukcie Pekárenskej ulice. „Najprv je potrebné doriešiť pretrvávajúci problém s kanalizáciou a až potom môžeme ulicu rekonštruovať,“ reagovala prednostka.    

Záver dvojhodinovej diskusie, v ktorej sa so svojimi poznatkami, hlavne o fungovaní penziónov pre seniorov, podelili viacerí občania, uzavreli hostia i domáci dohodou o skorom stretnutí k objektu na Bezručovej ulici. V rozmotaní tohto klbka budú mať hlavné slovo práve oni.

(Tempo, upr.), foto: M. Babčanová

 

Môže sa Vám ešte páčiť...