Signál vo WiFi zóne posilnia nové vysielače

Užívatelia bezplatnej WiFi v centre Partizánskeho môžu od budúceho týždňa očakávať pri prihlásení na internet pozitívne zmeny. Ide na najmä o silnejší signál, ktorý chce radnica docieliť nainštalovaním dvoch nových vysielačov na Námestí SNP. Zároveň sa zvýši priepustnosť siete pri pripojení viacerých účastníkov súčasne.

 

Prevádzku bezplatnej internetovej zóny spustilo mesto pred tromi rokmi. Záujemcovia ju môžu využívať na Námestí SNP, od budovy VÚB až po Kostol Božského Srdca Ježišovho. „Za toto obdobie výrazne vzrástol počet užívateľov mobilných telefónov, umožňujúcich dátové pripojenia. Aby sme obmedzili opakované problémy s prihlasovaním vo WiFi zóne, rozhodli sme sa posilniť signál prostredníctvom dvoch nových vysielačov,“ uviedol primátor mesta Jozef Božik, ktorý podotkol aj ďalšiu zmenu. Tou je zvýšenie počtu možných prístupov zo 100 na 150 pripojených užívateľov súčasne. Ostatné nastavenia bezplatnej WiFi sa nemenia. Prvých 30 sekúnd po pripojení sa zobrazujú reklamné spoty, propagujúce najmä aktivity a podujatia mesta Partizánske. Dĺžka jedného pripojenia je obmedzená na 30 minút. Po uplynutí tejto doby je účastník automaticky odpojený, pričom  opätovne sa môže pripojiť po 30 minútach. 

Môže sa Vám ešte páčiť...