Seniorov a mládežníkov spájajú spoločné aktivity

Vzájomná výmena informácií o aktivitách a dianí v meste je jedným z hlavných cieľov pravidelných zasadnutí primátora Jozefa Božika s členmi svojich poradných orgánov. O tých najaktuálnejších diskutoval s Radou starších mesta Partizánske a Mládežníckym parlamentom mesta Partizánske v utorok 10. júna 2014.

 

Júnové stretnutia so seniormi a mládežníkmi otvoril primátor krátkym zhrnutím aktuálnych investičných aktivít mesta a pripravovaných letných podujatí. Členovia rady starších na zasadnutí informovali o ukončení jarnej časti súťaže v petangu, v ktorej budú pokračovať po prázdninách. Spoločne hovorili aj o možnostiach rozšírenia relaxačno-oddychového rozmeru Parku M. R. Štefánika. S primátorom sa tiež podelili o niekoľko postrehov zo života v meste. Upozornili napr. na nepokosené plochy pri železničnej trati a požiadali ho o zváženie možnosti umiestniť pri záhradkárskych osadách kontajnery na drevný odpad.   

O svojich rozmanitých aktivitách oboznámili primátora aj mládežníci. Medzi najvydarenejšie podujatia  patril Baťov deň, ktorí začiatkom júna pripravili Mladí Baťovčania z Obchodnej akadémie v Partizánskom v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu. Obyvateľom a návštevníkom mesta na Námestí SNP priblížili vznik mesta a propagovali jeho obuvnícku históriu. Spolu s absolventmi Baťovej školy práce sa zúčastnili aj na besede Baťa – top podnikateľ 20. storočia, pripravili tvorivý workshop a kvíz. V priebehu leta chcú na sídlisku Šípok, ako spoluorganizátori, pripraviť futbalový turnaj, zapoja sa tiež do Dňa objatí a v júli do medzigeneračných hier so seniormi. Na konci leta by chceli zorganizovať Deň na kolieskových korčuliach a v septembri plánujú zájazd do Prahy. Okrem iného sa mládežníci  zaujímali o možnosti revitalizácie detských ihrísk na mestských sídliskách s tým, že by mohli pomôcť pri obnove náterov.

Môže sa Vám ešte páčiť...