Seniori sa podelili so svojimi skúsenosťami

V utorok 20. septembra 2011 sa primátor mesta stretol so svojim poradným zborom – Radou starších mesta Partizánske. Členovia poradného zboru z Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska  informovali primátora  o svojich postrehoch a skúsenostiach zo života v meste.

Oboznámili sa so situáciou v Nemocnici s poliklinikou, presťahovaní Domova n. o.  a ďalších  opatreniach, ktoré mesto realizovalo na zlepšenie poriadku, čistoty  a občianskeho spolunažívania. Ocenili množstvo podujatí, z ktorých si aj oni mohli vybrať podľa svojho gusta. Seniori sa zaujímali o dokončenie centrálnej mestskej zóny i rekonštrukciu objektu  Mestskej knižnice. Vyslovili za jej zachovanie v pôvodných priestoroch  po vykonaní nevyhnutnej rekonštrukcie. Nielen kvôli tradícii, ale tiež preto, lebo v priľahlých interiéroch sa stretávajú pri rôznych spoločenských podujatiach. Pripomienkovali tiež problémy s parkovaním. Dozvedeli sa, že po dokončení rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny bude parkovanie spoplatnené. Kriticky sa vyjadrili k správaniu sa neprispôsobivých rómskych spoluobčanov a výrastkov, ktorí nevhodným správaním a hulákaním narúšajú  život v meste. Pripomienkovali tiež  nevýrazné označenie mesta na autobusovej ale tiež na železničnej stanici, ktoré prekrývajú vysoké stromy. „Dovoľte, aby som vás pri tejto príležitosti informoval o celomestskej brigáde v čistení mesta, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. októbra tohto roka,  ktorej sa môžete zúčastniť so svojimi rodinami i vnúčatami. O týždeň  neskôr v sobotu sa môžete zapojiť do súťaže vo varení gulášu a v nedeľu môžete prísť zasa na koncert Marcely Laiferovej.  Práve v októbri – v mesiaci úcty k starším spoluobčanom mesto pripravilo niekoľko spoločensko-kultúrnych podujatí práve pre vás,“ dodal primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...