Seniori, mládežníci a mimovládne organizácie podporujú nové aktivity mesta

Po prvý raz od menovania na februárovom zastupiteľstve sa zišli u primátora Jozefa Božika členovia jeho poradných orgánov – Rady starších, Mládežníckeho parlamentu a Rady mimovládnych organizácií mesta Partizánske. Na stretnutiach, ktoré sa konali v stredu 18. marca 2015, primátor prezentoval okrem iného pripravované investičné aktivity mesta, ako aj informácie o jeho dobrej finančnej kondícii, ktorá je hlavne výsledkom zodpovedného hospodárenia v uplynulom volebnom období.

 

Členovia rady starších sa zaujímali o možnosť zriadenia autobusovej linky do kúpeľov v Malých Bieliciach. Na základe informácií od vedenia SAD Prievidza by však takéto dopravné spojenie bolo pre mesto príliš nákladné. Zo strany seniorov zazneli pozitívne reakcie na vybudovanie novej čakárne na autobusovej stanici. V diskusii sa rada starších zmienila aj o neporiadku a čiernych skládkach, ktoré na rôznych miestach vytvárajú nezodpovední spoluobčania. V tejto súvislosti sa hovorilo aj o separovaní komunálneho odpadu. Seniori sa zaujímali taktiež o možnosť spevnenia cesty popri rieke Nitre smerom ku Krížovej ceste. V závere stretnutia zarezonovala téma možných zmien týkajúcich sa Klubu absolventov Baťovej školy práce. Jej aktivity by sa mohli postupne viac zamerať na šírenie odkazu J. A. Baťu smerom k mladším generáciám. Je možné, že aj názov tohto združenia by sa mohol zmeniť na Česko-slovenskú Baťovu spoločnosť.

 

Mládežnícky parlament zložený zo zástupcov študentov stredných škôl v Partizánskom deklaroval na stretnutí s primátorom aktívnu účasť na najbližších akciách, ktoré organizuje mesto, nakoľko aj mnoho mladých ľudí chce participovať na veciach verejných v meste. Vedenie mesta očakáva, že v nastúpenom trende budovania historického povedomia budú práve členovia mládežníckeho parlamentu nápomocní. Primátor informoval o zámere premenovať Spojenú školu v Partizánskom na Spojenú školu J. A. Baťu. V závislosti o vývoja v strednom školstve nevylúčil ani možnosť zmeny názvu na Strednú školu priemyslu, obchodu a služieb J. A. Baťu. Túto parlament mladých jednoznačne podporil. Diskutovalo sa aj o možnostiach spolupráce vedenia mesta, ICM a mládežníckeho parlamentu pri organizovaní osláv 17. novembra. Cieľom je, aby mladí ľudia získali viac informácií o tomto významnom dni a lepšiu predstavu o príčinách Nežnej revolúcie.        

 

Popoludní sa s primátorom stretli aj členovia rady mimovládnych organizácií. Aj na tomto rokovaní zazneli hlavne informácie o investičných zámeroch mesta a diskutovalo sa o vzájomnej spolupráci v tomto volebnom období. 

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...