Seniori aj mládežníci ocenili oživenie kultúrno-spoločenského života v meste

Primátor mesta Jozef Božik  sa v stredu 13. júna 2012 stretol s členmi Rady starších mesta Partizánske aj Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske na pravidelných štvrťročných zasadnutiach, na ktorých ich oboznámil s krokmi, ktoré realizuje samospráva pre ďalší rozvoj mesta. Členovia poradných orgánov primátora sa zase podelili so svojimi skúsenosťami a postrehmi zo života v meste.

 

Primátor v úvode oboch stretnutí oboznámil seniorov aj mládežníkov s finančne limitovanými  investičnými akciami, ktoré sa uskutočnia v najbližšom čase. Partia k nim nevyhnutné rekonštrukcie športových objektov a zariadení v meste,  rekonštrukcia fasády a balkóna domu kultúry, objektu pošty v Šimonovanoch, Kultúrneho domu v Návojovciach  a odstraňovanie havarijných stavov v ďalších zariadeniach a na komunikáciách. Informoval ich tiež o transparentných verejných obstarávaniach, v rámci ktorých sa mesto snaží nájsť najvhodnejších investorov a prenajímateľov objektov v súvislosti so skvalitňovaním občianskej vybavenosti a služieb. Členovia  poradných orgánov primátora v diskusii poukázali na znečisťovanie životného prostredia na sídliskách a vytváranie divokých skládok odpadov. Pripomienkovali tiež nevyužité objekty, neupravené plochy, burinu a  prerastajúcu zeleň, ktorá obmedzuje pohyb po chodníkoch. Zaujímali sa však aj o perspektívy nemocnice a zariadenia sociálnych služieb Domov, v ktorom sa zvýšili poplatky za pobyt klientov, ohľadne čoho sa nedávno uskutočnilo aj spoločné stretnutie vedenia mesta s príbuznými klientov zariadenia. „V nemocnici je už znovuotvorený bufet, do konca mesiaca bude zrekonštruovaný urgentný príjem,  pribudne nový röntgen i sonograf, sanitka a rekonštruované budú aj priestory kuchyne,“ dodal primátor na margo rozvoja nemocnice. V závere stretnutí  seniori aj mládežníci oboznámili primátora s aktivitami, ktoré pripravujú počas letných mesiacov. Zároveň ocenili opatrenia, ktoré primátor a samospráva presadzujú pre pokojnejší a krajší život v meste, ako aj oživenie kultúrno-spoločenského života v meste organizovaným rôznych podujatí.

Môže sa Vám ešte páčiť...