Samospráva Partizánskeho ocenila dvanásť osobností

Oslavy výročia vzniku Partizánskeho, niekdajších Baťovian, boli aj tento rok späté s verejným poďakovaním a vyjadrením úcty ľudom, ktorí majú zásluhy na jeho rozvoji, zveľaďovaní, reprezentácii. Pri príležitosti 81. narodenín najmladšieho mesta 1. Československej republiky udelila samospráva verejné uznanie dvanástim osobnostiam. Jedno z najvyšších ocenení mesta im odovzdal primátor Jozef Božik v piatok 6. septembra 2019 počas slávnostného mestského zastupiteľstva v Mestskom 3D kine Partizánske.

Ocenenie Verejné uznanie mesta Partizánske bolo v roku 2019 udelené: 

RNDr. Pavlovi Sadloňovi – za celoživotnú prácu a angažovanosť vo výchovno-vzdelávacom procese a za zásluhy v rozvoji školstva na Slovensku

prof. MUDr. Karolovi Králinskému, PhD. – za dlhoročný prínos v rozvoji detskej medicíny a zvyšovanie jej odbornej úrovne

Karolovi Čechovi, in memoriam – za obetavosť a odhodlanie pri bojoch proti fašistom a v boji o oslobodenie vlasti

Alžbete Bolohovej, in memoriam – za ľudskosť a obetavý celoživotný prístup k pacientom, mamičkám a novorodencom

MUDr. Helene Benkovičovej – za dlhoročný obetavý prístup v starostlivosti o deti a dorast v meste Partizánske

Ing. Dušanovi Adámimu, in memoriam – za prínos v oblasti športu a reprezentáciu mesta, za prácu s deťmi a mládežou a výchovu futbalových talentov

Ing. Jánovi Nahálkovi, in memoriam – za zásluhu o rozvoj mesta v oblasti výstavby

PhDr. Magdaléne Pažickej – za dlhoročnú pedagogickú činnosť na základných školách v Partizánskom a za prínos vo výučbe detí slovenskej národnosti na území Maďarska

Róbertovi Vácvalovi – za prínos v oblasti kultúry v meste a regióne a za reprezentáciu mesta Partizánske doma aj v zahraničí

Branislavovi Moňokovi – za dlhodobú koncepčnú prácu v oblasti odpadového hospodárstva

Mgr. Vojtechovi Oravecovi – za reprezentáciu mesta vo futbale a dlhoročnú prácu v oblasti športu

Ing. Oľge Úradníčkovej – za významný prínos a angažovanosť v oblasti tretieho sektora, dlhoročnú prácu v oblasti sociálnych vecí a za aktívnu prácu v komunálnej politike

(msk)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...