Samospráva ocenila sedemnásť pedagógov

V marci majú sviatok nielen všetky ženy, ale svoj deň slávia i učitelia. Nezabudla na to ani samospráva mesta Partizánske, ktorá pri tejto príležitosti pripravila deň vopred, v stredu 27. marca 2013, slávnostný program v dome kultúry, spojený s oceňovaním pedagógov materských, základných škôl a ZUŠ z mesta i okresu Partizánske.

Za náročnú, obetavú a záslužnú prácu poďakoval všetkým učiteľom primátor mesta Jozef Božik: „Chcem vám úprimne vyjadriť jedno veľké ďakujem, za to že denne vzdelávate a vychovávate našu mladú generáciu. Vaša práca je kľúčová pri formovaní vzdelanej občianskej spoločnosti, o ktorú má záujem každá samospráva, či už obce, mesta alebo kraja. Prajem vám všetkým veľa zdravia, šťastia, úspechov a dobrých medziľudských vzťahov “.Po slávnostnom príhovore si z rúk primátora a vedúceho spoločného školského úradu a oddelenia školstva MsÚ v Partizánskom Pavla Horňana, prevzalo sedemnásť učiteliek z mesta a okresu Plakety J. A. Komenského. Darčekom pre všetkých učiteľov k ich sviatku bol v závere programu umelecký koncert učiteľov ZUŠ v Partizánskom.

Pri príležitosti Dňa učiteľov po prvýkrát prijal primátor, ako zástupca zriaďovateľa, pred slávnostným program vo svojej kancelárii ocenené učiteľky materských a základných škôl v Partizánskom, kde im oficiálne poďakoval a pozval ich na spoločný obed.

Osobné poďakovanie vyjadril primátor pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom aj na stretnutiach so zamestnancami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske, ktoré absolvoval, tak ako i minulý rok, v priebehu marca.    

Ocenení učitelia:

Zlatica Burzová – Partizánske, ZŠ Nádražná ul.

Marta Hallová – Partizánske, ZŠ s MŠ Veľká okružná

 Jozefína Hanusová – Partizánske, ZŠ Nádražná ul.

 Gabriela Krbúšiková – Partizánske, ZŠ Športovcov, Veľké Bielice

 Drahomíra Nikmonová – Partizánske, ZŠ Malinovského ul.

 Miriam Vargová – Partizánske, ZŠ R. Jašíka, Obuvnícka ul.

 Karin Janžová – ZUŠ Partizánske

  Zuzana Adamcová – Partizánske, ZŠ s MŠ Veľká okružná

 Jana Boháčková – Partizánske, MŠ Makarenkova ul.

 Iveta Havlíková – Partizánske, MŠ Topoľová ul.

 Anna Kosorínová – Partizánske, MŠ Malinovského ul.

Oľga Lupková  – Partizánske, MŠ Obuvnícka ul.

Martina Hodálová – ZŠ s MŠ Skačany

 Adriana Juríková – ZŠ s MŠ Skačany

Eva Kolníková – ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany

Eva Matyašovská – ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

Alena Valuchová – Súkromná ZUŠ Veľké Uherce

Môže sa Vám ešte páčiť...