Samospráva ocenila pri príležitosti Dňa učiteľov štrnásť pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov  pripravila samospráva v piatok 25. marca 2011 v Dome kultúry v Partizánskom slávnostný program pod názvom Učiteľom z lásky, ktorý bol už tradične spojený s oceňovaním pedagógov z materských, základných škôl mesta i okresu a učiteľov ZUŠ v Partizánskom.

 „Vzdelanie je po zdraví druhou najväčšou devízou každého človeka. Spoločnosť by si preto mala prácu učiteľov a zamestnancov v školstve vážiť, ctiť a vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj pedagogickej činnosť na území každej samosprávy. Verím, že v budúcnosti sa nám podarí vytvoriť podmienky na trvalý rozvoj každej pedagogickej činnosti kontinuálne vykonávanej v jednotlivých inštitúciách školstva od materských škôl, cez základné a stredné školy, až po vysokú školu, ktorá v spolupráci s mestom po prvýkrát otvorí brány detskej univerzity a univerzity tretieho veku aj v našom meste,“ povedal v slávnostnom príhovore primátor mesta Jozef Božik, ktorý v závere poďakoval pedagogickým pracovníkom za všetku obetavú prácu vykonanú v oblasti výchovy a vzdelávania na pôde mesta a celého okresu.

Na primátorove slová nadviazal prednosta Krajského školského úradu (KŠÚ) v Trenčíne Ondrej Divínsky, ktorý vyzdvihol najmä čestnosť, pracovitosť a obetavosť pedagogických pracovníkov pri napĺňaní svojho povolania aj v čase, kedy  školstvo prechádza ťažkým obdobím premien a hľadania novej koncepcie práce, didaktických a výchovných postupov. 

Po slávnostných príhovoroch si z rúk primátora mesta a prednostu KŠÚ prebralo Ďakovné listy štrnásť učiteliek  zo základných a materských škôl i ZUŠ z Partizánskeho, ale i učiteľky z Chynorian a Kolačna.

Darčekom pre všetkých pedagógov k ich sviatku bol v závere programu umelecký koncert učiteľov ZUŠ v Partizánskom. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...