Samospráva očakáva podporu občanov pri riešení dôležitých otázok

Problémy verejnej správy a verejných financií v oblasti dopravnej, sociálnej a inštitucionálnej infraštruktúry boli hlavným dôvodom stretnutia primátora mesta Jozefa Božika, poslancov mestského zastupiteľstva i poslancov vyššieho územného celku so starostami a obyvateľmi mesta aj okresu Partizánske, ktoré sa uskutočnilo v posledný marcový deň v panoramatickom kine.

Už v úvode stretnutia primátor poukázal na to, že avizované zrušenie špecializovaných inštitúcií štátnej správy ako HaZZ a Daňového riaditeľstva v meste i obmedzenie vlakových spojení na trase Partizánske – Chynorany – Trenčín, by negatívne ovplyvnili ďalší rozvoj mesta i okresu.

Občanov takisto oboznámil s rozvojovými a investičnými zámermi mesta a opatreniami, ktoré realizovala samospráva na zlepšenie informovanosti a otvorenosti voči občanom. Poukázal na to, že 48 tisíc obyvateľov okresu i mesta  si právom nárokuje na  rovnakú vybavenosť ako susedné okresy a mestá. Kriticky zhodnotil situáciu v Nemocnici s poliklinikou n. o., kvalitu ciest II. a III. triedy,  ktoré poškodzujú kamióny i absenciu rýchlostnej komunikácie v regióne. „Počítame s podporou obyvateľov mesta i okresu, poslancov, starostov i podnikateľov, podobne ako  organizácií tretieho sektora, aby sme na základe občianskeho mandátu mohli pokračovať v rozvoji mesta i okresu. Na podobných verejných stretnutiach sa budeme stretávať naďalej, najbližšie k problematike bezpečnostnej situácie  v našom meste a následne  k mestskej Nemocnici s poliklinikou,“ povedal primátor  k riešeniu súčasnej situácie. Podporu zámerom mesta vyjadrila za starostov obcí okresu starostka Klátovej Novej Vsi  a predsedníčka Regionálneho združenia miest a obcí, regiónu Stredné Ponitrie Iveta Randziaková. Poslanec mestského a zastupiteľstva a predseda Dozornej rady  Nemocnice s poliklinikou n. o. v Partizánskom Juraj Krasula zdôraznil, že napriek zložitej situácii v nemocnici, je v záujme všetkých obyvateľov, zachovať jej existenciu.

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...