Samaritáni prinášajú službu domáceho tiesňového volania

Na Mestskom úrade v Partizánskom sa v pondelok 21. mája 2012 uskutočnilo pracovné stretnutie s pracovníkmi Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) so sídlom v Poprade, ktorí prišli predstaviť klientom využívajúcich opatrovateľskú službu mesta, službu domáceho tiesňového volania.

 

Služba domáceho tiesňového volania, na ktorú má už asociácia podpísanú zmluvu so 60 klientmi z celého Slovenska, bude pomáhať ľuďom odkázaným na nevyhnutnú pomoc a starostlivosť. „Je v záujme mesta, aby sme sa s asociáciou samaritánov dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorá pomôže postihnutým spoluobčanom a tiež ich príbuzným pri zabezpečovaní nevyhnutnej pomoci, starostlivosti a poradenstva. Pre prvých štyroch záujemcov o službu domáceho tiesňového volania mesto zakúpi prístroje a uhradí aj ich inštaláciu, pričom prístroje zostanú majetkom mesta,“ zdôraznil primátor mesta Jozef Božik, ktorý stretnutie inicioval. Pracovníci ASSR po podpísaní zmlúv s klientmi inštalujú do ich bytov a domov prístroje s náramkovými tlačidlami. Náramok nosí klient stále pri sebe, najvhodnejšie na ruke a v prípade potreby, po jeho stlačení, vyšle tiesňový signál a tým nakontaktuje dispečera z centra ASSR. Vzhľadom na to, že v centre majú k dispozícii chorobopis klienta, rozhodnú o najvhodnejšej forme pomoci. Okrem osobných údajov musí klient pri podpise zmluvy uviesť kontakty na tri osoby v mieste svojho bydliska, na ktoré sa môže dispečer obrátiť v prípade potreby a nevyhnutnej pomoci. Prístroj za zapája na pevnú telefónnu linku a aj v prípade vypnutia prúdu funguje ešte päť dní, o čom sú informovaní aj v dispečingu. K základnému prístrojovému vybaveniu si môžu klienti podľa potreby priplatiť aj ďalšie služby ako dverový trezor na kľúč pre prípad núdze, senzor pohybu alebo otvorenia dverí a ďalšie služby podľa špecifických požiadaviek. V prípade záujmu zo strany klientov, mesto podpíše  zmluvu s asociáciou, zakúpi prístroje a uhradí inštaláciu v sume viac ako 300 € za každého z prvých štyroch klientov. Klient by v takomto prípade, na podklade zmluvy za zabezpečenie služby domáceho tiesňového volania, platil mesačne len 8,90 €. O ďalšej spolupráci s asociáciou samaritánov rozhodne záujem obyvateľov.

O službe domáceho tiesňového volania sa môžete dozvedieť viac na www.as-sr.sk  alebo sa informovať aj na Oddelení sociálnych vecí a spoločenských vzťahov MsÚ v Partizánskom, referát opatrovateľskej služby, č. dverí 26.

   

 

Môže sa Vám ešte páčiť...