Rybárom voda chýba, v Návojovciach jej majú priveľa

Voda – to je spoločný menovateľ problémov, pri riešení ktorých požiadal miestny rybársky zväz  ako aj  obyvatelia Návojoviec o pomoc primátora mesta Jozefa Božika. Kým rybárov trápi jej nedostatok vo vodnej nádrži Báger, Návojovčanci ju majú aj v pivniciach.     

Pri riešení problému s obmedzeným prítokom vody do Bágra si za jeden stôl s primátorom a rybármi spoločne sadli aj zástupcovia Správy Povodia hornej Nitry v Topoľčanoch, Obvodného úradu Životného prostredia, pracoviska Partizánske a firmy Kvartet, ktorá vlastní potrubie, privádzajúce vodu z priehrady vo Veľkých Uherciach do Bágra. Predseda rybárskeho zväzu  František Jaššo na úvod uviedol, že pokiaľ  záhradkári nepotrebovali vodu na polievanie, bola situácia prijateľná, hoci voda do Bágra pritekala len samospádom. Na základe predchádzajúcich skúseností  je však podľa neho predpoklad,  že pri zvýšenom odbere vody v letných mesiacoch,  keď bude treba prietok vody zvýšiť, môžu poruchy na potrubí spôsobiť obmedzený prítok vody. Ako upozornil riaditeľ správy povodia Marián Jursa, záhradkári nemajú povolenie na odber vody. V prvom rade bude potrebné zamedziť prístup nepovolaným osobám do rozvodnej šachty potrubia jej uzamknutím, pokiaľ si záhradkári nevybavia povolenie. Zástupcovia firmy Kvartet následne prisľúbili, že za pomoci samosprávy mesta odstránia jednu s troch porúch na potrubí. Podľa ďalšieho prieskumu porúch sa budú musieť rybári a záhradkári zo záhradkárskej osady VIESKA dohodnúť na prefinancovaní opráv, ktoré je ochotné s podporou mesta opäť zabezpečiť firma Kvartet. Predseda rybárskeho zväzu bude preto iniciovať spoločné stretnutie so záhradkármi, kde ich oboznámi s postupom a zistí záujem o opravy z ich strany.

Dohody o prvých opatreniach, súvisiacich s vysokou spodnou vodou v Návojovciach (Trenčianska ul. – jahodovisko)  vzišli aj so stretnutia primátora, miestnych poslancov, dotknutých občanov, zástupcov Fructopu Ostratice a starostu Skačian Ladislava Struhára. Fructop Ostratice v spolupráci s dotknutými občanmi a dobrovoľníkmi z Návojoviec  prepoja šachty odvodňovacieho systému, čím sa zamedzí vyplavovaniu pozemkov a ohrozovaniu majetku občanov v časti jahodoviska. Ladislav Struhár  prisľúbil pomoc pri vyčistení rigola  popri hlavnej ceste do Skačian, aby zachytával stekajúcu povrchovú vodu z kopca od Hradišťa. Pokiaľ tieto opatrenia nebudú v praxi dostatočné, všetci zainteresovaní sa stretnú opäť, aj za účasti hydrológa. Na základe pripomienok občanov požiadal primátor zástupcov Fructopu aj o prehodnotenie nočných postrekov sadov v Návojovciach a Veľkých Bieliciach. Tie sa podľa dohody bude snažiť Fructop v nočných  hodinách obmedziť, najmä v blízkosti domov. Zároveň budú na oploteniach namontované záchytné fólie, ktoré zabránia prieniku postrekov mimo sadov. 

Môže sa Vám ešte páčiť...